Powrót do biogramów

Janusz
Pajączkowski

Pseudonim
"Orzeł"
Data urodzenia
1926-08-09
Data śmierci
2017-02-21
Stopień
dowódca drużyny

Archiwum historii Mówionej

Stopień
kapral - plutonowy
Miejsce urodzenia
Włocławek
Imiona rodziców
Czesław - Janina z domu Żochowska
Udział w konspiracji 1939-1944
Do Armii Krajowej wstąpił w 1942 r. W czerwcu 1944 r. ukończył kurs podoficerski. Zajmował się kolportażem prasy konspiracyjnej. Brał udział w odszukiwaniu broni ukrytej we wrześniu 1939 r. Przed Powstaniem uczestniczył w akcji rozbrajania żołnierzy niemieckich i w zdobywaniu broni.
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Leśnik" - pluton osłony. Od 6 sierpnia 1944 r. - Grupa "Północ" - odcinek "Kuba" - "Sosna" - batalion "Chrobry I"
Szlak bojowy
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście. Początkowo walczył w plutonie osłonowym ppłk. "Leśnika".Od 6 sierpnia 1944 r. walczył w szeregach batalionu "Chrobry I", gdzie włączył się do obrony barykady przy ul. Chłodnej róg Wroniej, zasługując na szczególne wyróżnienie. Po przejściu baonu na Stare Miasto, jako dowódca drużyny walczył na barykadzie przy ul. Przejazd róg Leszna, uczestniczył w nocnym wypadzie na Dworzec Gdański, brał udział w walkach w rejonie magazynów na ul. Stawki, obronie Pałacu Mostowskich, w ruinach getta, w Arsenale i w Pasażu Simonsa (Nalewki róg Długiej)
Odniesione rany
W dniu 24 sierpnia został ranny w czasie obrony Pasażu Simonsa. Przebywał w szpitalu polowym w kościele św. Jacka przy ul. Freta, a po jego zbombardowaniu przy ul. Długiej 23. W nocy 30 sierpnia 1944 r. przeszedł kanałami do Śródmieścia zatrzymując się w szpitalach przy ul. Konopczyńskiego i Drewnianej. Po krótkich pobytach w szpitalach powrócił do baonu stacjonującego przy ul. Moniuszki. W czasie silnego nalotu samolotów niemieckich został ciężko ranny w głowę. Przebywał w szpitalu przy ul. Złotej do 24 września. Ponownie wrócił do oddziału na ul. Widok 1, skąd został skierowany do do akcji bojowej na stanowiska przy ul. Brackiej 18, gdzie walczył do końca Powstania.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych (1944), Krzyż Armii Krajowej (Londyn 1976), Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Medal za Warszawę, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Odznaka Grunwaldzka, Medal KEN
Losy po Powstaniu
Po kapitulacji przebywał w obozach jenieckich Lamsdorfi (Łambinowice k. Opola), Luckenwakde, Berlin-Falkense i Altengrabow do wyzwolenia przez Armię Czerwoną
Numer jeniecki
104871
Losy po wojnie
W 1951 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 1957 roku był członkiem Oddziału Warszawskiego SARP. Autor i współautor wielu projektów budownictwa użyteczności publicznej, w tym wielu szkół na terenie całego kraju. Aktywnie uczestniczył w działaniach środowiska batalionu "Chrobry I"
Źródła
MPW-baza uczestników PW, data śmierci - Informacja telefoniczna od Środowiska, nekrolog w prasie - 28.02.2017, Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK, 08/2017 - Odeszli na Wieczną Wartę", ZDM („Karta Powstańca”).
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram