Pseudonim:
"Lubicz", "12604"
Data urodzenia:
1929-12-21
Data śmierci:
2017-01-23
Funkcja:
łącznik
Stopień:
strzelec
Numer legitymacji AK:
4103 / G
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Edward - Maria z domu Karsz
Harcerstwo i udział w konspiracji 1939 -1944:
W harcerstwie od 1937 roku. Przyrzeczenie złożył w 2. Warszawskiej Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Rejtana (tajnego HP) w maju 1942 roku. W konspiracji działał w małym sabotażu, służbie łączności, wydawaniu i kolportażu prasy podziemnej, a także służbie wywiadowczej, minerskiej i samarytańskiej. Zimną 1942/1943 jako jeden z zastępowych 2 WDH odbył szkolenie w służbie łączności. Jednocześnie brał udział w akcjach „małego sabotażu”. 31 grudnia 1943 roku złożył przysięgę wojskową jako żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej / Armii Krajowej w batalionie NOW-AK "Gustaw" - pluton łączności.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Nowogrodzka 12 m.3
Miejsce koncentracji na godzinę "W":
1 sierpnia 1944 przydzielony do Dowództwa batalionu „Gustaw” – wysłany po amunicję pistoletową na ul. Wilczą został odcięty od miejsca koncentracji batalionu na ul. Senatorskiej. W związku z tym dołączył do kompanii „Grażyna” i nawiązał łączność grupy por. „Harnasia” z dowództwem batalionu „Gustaw” na ul. Ogrodowej.
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion NOW-AK "Gustaw" - 4. kompania "Harcerska" - pluton łączności
Szlak bojowy:
Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ. Na Starym Mieście pełnił funkcję łącznika mjr. „Roga”, a następnie łącznika dowódcy kompanii „Harcerskiej” por. „Kostki” (Wojciech Pszczółkowski). Po przejściu kanałami do Śródmieścia uczestniczył w walkach w rejonie Kościoła Św. Krzyża, ul. Świętokrzyskiej i Placu Małachowskiego.
Odniesione rany:
Podczas Powstania dwukrotnie ranny i kontuzjowany.
Odznaczenia i awasne:
21 sierpnia 1944 r. odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany do stopnia kaprala. W 1983 roku odznaczony Krzyżem Armii Krajowej.
Rodzina biorąca udział w Powstaniu Warszawskim:
Syn kpt. Edwarda Świderskiego ps. "Doktor", lekarza WP, prowadzącego punkt opatrunkowy w Al. Sikorskiego 17 oraz pielęgniarki Marii Świderskiej ps. "Maniuta". Brat Bohdan Świderski ps. "Zaskroniec " poległ w pierwszym dniu Powstania podczas natarcia na lotnisko Okęcie.
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Po Powstaniu nadal uczestniczył w konspiracji harcerskiej w ramach 2 WDH i 23 WDH im. Bolesława Chrobrego przy gimnazjum im. Stefana Batorego. W październiku 1945 roku zatrzymany we Wrocławiu przez UB pod zarzutem próby przedostania się na Zachód.
Represje w okresie stalinizmu:
Po powrocie do Warszawy aresztowany w grudniu 1945 roku. Do lutego 1947 roku przebywał w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na ul. Koszykowej i w więzieniu mokotowskim. Skazany przez Sąd Wojskowy na 3 lata więzienia, został zwolniony z dalszego odbywania kary na mocy amnestii w 1947 r.
Losy i praca po wojnie:
Maturę zdał w 1948 roku w gimnazjum i liceum Stefana Batorego w Warszawie. W okresie studiów na Uniwersytecie Warszawskim a następnie Akademii Lekarskiej był instruktorem 23 WDH. Równocześnie pracował jako laborant medyczny, a później jako młodszy asystent w Zakładzie Histologii i Embriologii AM. Wydział Lekarski ukończył z wyróżnieniem w 1953 r. W 1960 roku zrobił doktorat nauk medycznych, a w 1970 habilitację i docenturę. W 1984 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Specjalizacje: pediatria i kardiologia. Członek wielu komitetów i stowarzyszeń medycznych, polskich i zagranicznych. Opublikował ponad 200 prac w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Uczestniczył w pracach projektowych Szpitala-Pomnika centrum Zdrowia Dziecka i Centrum Zdrowia matki Polki, a także Śląskiego Ośrodka Kardiologicznego w Zabrzu. Autor książek z dziedziny pediatrii i kardiologii oraz opracowań wielu metod badań medycznych.
Miejsce pochówku:
Cmentarz w Wilanowie - uroczystości dn. 27.01.2017 r. w kościele Św. Anny w Wilanowie.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory: P/4521
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter