Pseudonim:
"Lubicz", "12604"
Data urodzenia:
1929-12-21
Data śmierci:
2017-01-23
Funkcja:
łącznik
Stopień:
strzelec
Numer legitymacji AK:
4103 / G
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Edward - Maria z domu Karsz
Harcerstwo i udział w konspiracji 1939 -1944:
W harcerstwie od 1937 roku. Przyrzeczenie złożył w 2. Warszawskiej Drużynie Harcerzy im. Tadeusza Rejtana (tajnego HP) w maju 1942 roku. W konspiracji działał w małym sabotażu, służbie łączności, wydawaniu i kolportażu prasy podziemnej, a także służbie wywiadowczej, minerskiej i samarytańskiej. Zimną 1942/1943 jako jeden z zastępowych 2 WDH odbył szkolenie w służbie łączności. Jednocześnie brał udział w akcjach „małego sabotażu”. 31 grudnia 1943 roku złożył przysięgę wojskową jako żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej / Armii Krajowej w batalionie NOW-AK "Gustaw" - pluton łączności.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Nowogrodzka 12 m.3
Miejsce koncentracji na godzinę "W":
1 sierpnia 1944 przydzielony do Dowództwa batalionu „Gustaw” – wysłany po amunicję pistoletową na ul. Wilczą został odcięty od miejsca koncentracji batalionu na ul. Senatorskiej. W związku z tym dołączył do kompanii „Grażyna” i nawiązał łączność grupy por. „Harnasia” z dowództwem batalionu „Gustaw” na ul. Ogrodowej.
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Róg" - batalion NOW-AK "Gustaw" - 4. kompania "Harcerska" - pluton łączności
Szlak bojowy:
Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ. Na Starym Mieście pełnił funkcję łącznika mjr. „Roga”, a następnie łącznika dowódcy kompanii „Harcerskiej” por. „Kostki” (Wojciech Pszczółkowski). Po przejściu kanałami do Śródmieścia uczestniczył w walkach w rejonie Kościoła Św. Krzyża, ul. Świętokrzyskiej i Placu Małachowskiego.
Odniesione rany:
Podczas Powstania dwukrotnie ranny i kontuzjowany.
Odznaczenia i awasne:
21 sierpnia 1944 r. odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany do stopnia kaprala. W 1983 roku odznaczony Krzyżem Armii Krajowej.
Rodzina biorąca udział w Powstaniu Warszawskim:
Syn kpt. Edwarda Świderskiego ps. "Doktor", lekarza WP, prowadzącego punkt opatrunkowy w Al. Sikorskiego 17 oraz pielęgniarki Marii Świderskiej ps. "Maniuta". Brat Bohdan Świderski ps. "Zaskroniec " poległ w pierwszym dniu Powstania podczas natarcia na lotnisko Okęcie.
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Po Powstaniu nadal uczestniczył w konspiracji harcerskiej w ramach 2 WDH i 23 WDH im. Bolesława Chrobrego przy gimnazjum im. Stefana Batorego. W październiku 1945 roku zatrzymany we Wrocławiu przez UB pod zarzutem próby przedostania się na Zachód.
Represje w okresie stalinizmu:
Po powrocie do Warszawy aresztowany w grudniu 1945 roku. Do lutego 1947 roku przebywał w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na ul. Koszykowej i w więzieniu mokotowskim. Skazany przez Sąd Wojskowy na 3 lata więzienia, został zwolniony z dalszego odbywania kary na mocy amnestii w 1947 r.
Losy i praca po wojnie:
Maturę zdał w 1948 roku w gimnazjum i liceum Stefana Batorego w Warszawie. W okresie studiów na Uniwersytecie Warszawskim a następnie Akademii Lekarskiej był instruktorem 23 WDH. Równocześnie pracował jako laborant medyczny, a później jako młodszy asystent w Zakładzie Histologii i Embriologii AM. Wydział Lekarski ukończył z wyróżnieniem w 1953 r. W 1960 roku zrobił doktorat nauk medycznych, a w 1970 habilitację i docenturę. W 1984 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Specjalizacje: pediatria i kardiologia. Członek wielu komitetów i stowarzyszeń medycznych, polskich i zagranicznych. Opublikował ponad 200 prac w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Uczestniczył w pracach projektowych Szpitala-Pomnika centrum Zdrowia Dziecka i Centrum Zdrowia matki Polki, a także Śląskiego Ośrodka Kardiologicznego w Zabrzu. Autor książek z dziedziny pediatrii i kardiologii oraz opracowań wielu metod badań medycznych.
Miejsce pochówku:
Cmentarz w Wilanowie - uroczystości dn. 27.01.2017 r. w kościele Św. Anny w Wilanowie.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, MPW-zbiory: P/4521. Fot. portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - materiały Ewy Orlikowskiej - Krasnowolskiej. Archiwum Środowiska B. Żołnierzy Batalionów "Gustaw" - "Harnaś"
Publikacje:
Jerzy Świderski: Dziennik harcerza powstańca, Warszawa Oficyna Wydawnicza „ŁośGaf” 2004, Harcerze 1944–1956. Najmłodsi w Powstaniu Warszawskim, drugiej konspiracji i więzieniach bezpieki
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

strz.  Jerzy Świderski "Lubicz" (1929-2017). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - materiały Ewy Orlikowskiej - Krasnowolskiej

strz. Jerzy Świderski "Lubicz" (1929-2017). Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - materiały Ewy Orlikowskiej - Krasnowolskiej

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Południowe, ulica Krucza, wrzesień 1944 r.  Powstańcy Kompanii Harcerskiej batalionu "Gustaw". Stoją od lewej: sierż. Jerzy Mokrzyński "Broniarz" podoficer broni, hm. ppor. Witold Sawicki "Andrzej" Naczelnik HP, Małgorzata Goetzen "Rita" sanitariuszka, ppor. Janusz Gładych "Bemol" dowódca II plutonu, plut. pchor. Leszek Pecho "Ogrodziński", kpr. Janusz Żuchowicz "Grey", strz. Stanisław Bakierowski "Bat", strz. Henryk Ciok "Żbik", st. strz. Henryk Bińka "Cichy", strz. Ryszard Ksawery Ludwig "Madziar", plut. pchor. Ludwik Wojciech Wyporek "Miętus", phm. plut. pchor. Maciej Nasierowski "Brzoza", strz. Janusz Winnicki "Sas", kpr. pchor. Waldemar Kaczorowski "Jurkowski", hm. sierż. pchor. Kazimierz Burmajster "Zenon" "Burek", strz. Bogusław Godebski "Jabłoński" łącznik, sanitariuszka Anna Szatkowska "Anna", sanitariuszka Ewa Marszałek "Iza", sanitariuszka Barbara Miszewska "Lidka", phm. Anna Sadkowska "Sosnowska" sanitariuszka, hm. ppor. Tadeusz Iłłakowicz-Naczko "Krakowski", "Dada" dowódca plutonu III, sanitariuszka Aleksandra Jabłońska "Maria", "Babcia", phm. Marek Jarosz "Ciszkowski" łącznik, ppor. Jerzy Łopuszański "Korwin" instruktor wojskowy i zastępca dowódcy kompanii, phm. Lucjan Krause "Leonidas" łącznik, hm. ppor. Zbigniew Fallenbuchl "Wilanowski" dowódca I plutonu, strz. Stanisław Lubowiecki "Staszek", kpr. z cez. Bogusław Frąckiewicz "Bob", łącznik Janusz Kuć "Świt", łącznik Jerzy Zawieska "Senacki", łącznik Sławomir Piasecki "Sokół", łącznik Jerzy Świderski "Lubicz". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/166

Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Południowe, ulica Krucza, wrzesień 1944 r. Powstańcy Kompanii Harcerskiej batalionu "Gustaw". Stoją od lewej: sierż. Jerzy Mokrzyński "Broniarz" podoficer broni, hm. ppor. Witold Sawicki "Andrzej" Naczelnik HP, Małgorzata Goetzen "Rita" sanitariuszka, ppor. Janusz Gładych "Bemol" dowódca II plutonu, plut. pchor. Leszek Pecho "Ogrodziński", kpr. Janusz Żuchowicz "Grey", strz. Stanisław Bakierowski "Bat", strz. Henryk Ciok "Żbik", st. strz. Henryk Bińka "Cichy", strz. Ryszard Ksawery Ludwig "Madziar", plut. pchor. Ludwik Wojciech Wyporek "Miętus", phm. plut. pchor. Maciej Nasierowski "Brzoza", strz. Janusz Winnicki "Sas", kpr. pchor. Waldemar Kaczorowski "Jurkowski", hm. sierż. pchor. Kazimierz Burmajster "Zenon" "Burek", strz. Bogusław Godebski "Jabłoński" łącznik, sanitariuszka Anna Szatkowska "Anna", sanitariuszka Ewa Marszałek "Iza", sanitariuszka Barbara Miszewska "Lidka", phm. Anna Sadkowska "Sosnowska" sanitariuszka, hm. ppor. Tadeusz Iłłakowicz-Naczko "Krakowski", "Dada" dowódca plutonu III, sanitariuszka Aleksandra Jabłońska "Maria", "Babcia", phm. Marek Jarosz "Ciszkowski" łącznik, ppor. Jerzy Łopuszański "Korwin" instruktor wojskowy i zastępca dowódcy kompanii, phm. Lucjan Krause "Leonidas" łącznik, hm. ppor. Zbigniew Fallenbuchl "Wilanowski" dowódca I plutonu, strz. Stanisław Lubowiecki "Staszek", kpr. z cez. Bogusław Frąckiewicz "Bob", łącznik Janusz Kuć "Świt", łącznik Jerzy Zawieska "Senacki", łącznik Sławomir Piasecki "Sokół", łącznik Jerzy Świderski "Lubicz". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IH/166

Rysunki do "Dziennika 14-letniego Powstańca". Skan - MPW-zbiory: P/4521

Rysunki do "Dziennika 14-letniego Powstańca". Skan - MPW-zbiory: P/4521

Nasz newsletter