Pseudonim
"Beniaminek", „Kloch”
Data urodzenia
1928-08-15
Data śmierci
-
Stopień
-
Stopień
st. strzelec
Miejsce urodzenia
Jastrzębia (dawne woj. kieleckie)
Imiona rodziców
Leonard - Bronisława z domu Łakomy
Działalność do 1939 roku
Członek Organizacji Orląt Związku Strzeleckiego w Warszawie
Udział w konspiracji 1939-1944
Warszawski Okręg Armii Krajowej - VIII Samodzielny Rejon Okęcie - 7. pułk piechoty "Garłuch"
Oddział
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Sienkiewicz", następnie odcinek "Kuba"-"Sosna" - batalion "Gozdawa" - kompania motorowa "Orlęta" - I pluton, następnie 1. kompania "Wypadowa"
Szlak bojowy
Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - przebywał w obozach jenieckich 344 Lamsdorf (Łambinowice k. Opola), Stalagu XIII-D Nürnberg Langwasser, obozie Weiden i w Deggendorfie.
Numer jeniecki
105705
Losy po wyzwoleniu
Po wyzwoleniu pełnił służbę w PSZ w 6. Pułku Pancernym „Dzieci Lwowskich” we Włoszech oraz na Malajach w 4. Pułku Huzarów.
Losy po wojnie
Po 50 latach emigracji powrócił do kraju, gdzie włączył się w działalność społeczną. Był pierwszym po wojnie komendantem obozu Związku Strzeleckiego „Orląt”. Pełnił funkcję dyrektora gabinetu ministra w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Źródła
MPW-baza uczestników PW. Fot. z 1944 roku ze zbiorów Muzeum Powstania warszawskiego, sygn. MPW-IP/2072. Fotografia współczesna pochodzi z z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.
Publikacje
Marek Gałęzowski, Orlęta Warszawy : organizacja Orląt Związku Strzeleckiego w Warszawie : działalność przedwojenna, konspiracyjna i losy powojenne, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2009.
Uwagi
Spotykany także przydział w konspiracji: POS „Jerzyki” (Powstańcze Oddziały Specjalne), w Powstaniu: Grupa „Północ” - pluton „Jerzyki”. Porównaj także: Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 5, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego A-Kö (red. nauk. Piotr Rozwadowski, Wyd. „Bellona”, Fundacja ” Warszawa Walczy 1939-1945„, 2002), tamże: data ur. 15-02-1928, miejsce ur. Jastrząb (oba zapisy błędne). Spotykany ps. "Bem"
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram