Pseudonim:
-
Data urodzenia:
1922-09-02
Data śmierci:
2017-10-31
Funkcja:
pielęgniarka - położna
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Stanisław - Stefania z domu Bütner
Wykształcenie:
Uczennica Prywatnego Gimnazjum dla Dziewcząt Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawurkówny przy ulicy Wiejskiej 5, które ukończyła uzyskując konspiracyjną maturę w 1940 roku. Następne szkoły: Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa na ul. Koszykowej 1942 r. oraz Warszawska Miejska Szkoła Położnych w Warszawie przy ul. Karowej 1943 r.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Adres przed wojną: ul. Wiejska, następnie ul. Elektoralna
Oddział:
"Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - Szpital Polowy ul. Wspólna 23 A
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ, Śródmieście Południe
Rodzeństwo walczące w Powstaniu Warszawskim:
Jej brat Zygmunt Dobosz ps. „Szczepan” walczył w 2. kompanii batalioniu "Miłosz". Poległ 02.09.1944 r. na pl. Trzech Krzyży.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - obóz jeniecki w Niemczech - Stalag IV B / H Zeithain - pracowała na oddziale chirurgii kobiecej i położnictwa.
Numer jeniecki:
299687
Losy po wojnie:
W 1945r. po wyzwoleniu obozu powróciła wraz ze znaczną grupą podopiecznych do Polski. W sierpniu znaleźli się w Toruniu, gdzie przebywała do października, a następnie powróciła do Warszawy. Podjęła pracę w szpitalu przy ul. Kowelskiej, następnie wyjechała do Wrocławia gdzie została zatrudniona w Klinice Ginekologiczno-Położniczej na sali porodowej. Wkrótce otrzymała propozycję pracy w Szkole Pielęgniarsko-Położniczej w Krakowie przy ul. Kopernika. Obowiązki instruktorki na sali porodowej objęła we wrześniu 1946r. i pełniła je do 1951r. Powróciła do Warszawy, tu ukończyła kurs pedagogiczny, po którym została zatrudniona w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej w Departamencie Średnich Szkół Medycznych. Następnie pracowała w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej w Departamencie Średnich Szkół Medycznych jako wizytator szkół pielęgniarskich i położnych. Kierownik szkolenia praktycznego w Szkole Położnych w Warszawie. Od kwietnia 1967 r. została zaangażowana do pracy w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przy ONZ jako instruktorka - konsultant w krajach afrykańskich. W Dakarze uczestniczyła w przygotowaniu, otwarciu i działalności Wyższego Ośrodka Szkolenia dla pielęgniarek i położnych z krajów Afryki Środkowej. W Zairze pracowała w dużym ośrodku zdrowia, gdzie szkoliła i podnosiła poziom wiedzy i umiejętności zawodowych wśród zatrudnionego personelu. W Kamerunie współpracowała ze szkołą pielęgniarek i położnych oraz Ministerstwem Zdrowia i terenowym Wydziałem Zdrowia. W 2003 r. otrzymała prestiżowe odznaczenie ICRC Florence Nightingale Medal.
Wykształcenie powojenne:
Szkoła Instruktorek Pielęgniarstwa w Warszawie (1951 r. ) Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiki - praca magisterska -1974 r. Dwuletnie podyplomowe Studia Afrykanistyczne - Uniwersytet Warszawski - lata osiemdziesiąte XX w.
Odznaczenia:
Złoty Krzyż Zasługi, Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”, Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Medal im. Florence Nightingale 2003r.
Nazwisko po mężu:
Hoch
Miejsce pochówku :
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki) - w grobie rodzinnym, kw. 240
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, fot. MPW-zbiory, nekrolog prasowy, data emisji 4.11.2017
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Stefania Dobosz - Hoch. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - zbiór WIEPW

Stefania Dobosz - Hoch. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - zbiór WIEPW

Nasz newsletter