Pseudonim
"Rogalski", "Rogacz"
Data urodzenia
1926-09-22
Data śmierci
2018-01-20
Stopień
-
Stopień
strzelec
Numer legitymacji AK
11899
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Zdzisław - Julia z domu Mokiejewska
Wykształcenie do 1944 r.
Do czerwca 1939 r. uczeń Prywatnej Szkoły Zespołu Nauczycielskiego przy ul. Chocimskiej, następnie uczęszczał na tajne komplety Gimnazjum im M. Chyczewskiej oraz do Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców na ul. Wilczej.
Pseudonimy
"Rogacz”, "Rogalski"
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od marca 1943 r. - członek Szarych Szeregów.
Oddział
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - zgrupowanie "Chrobry II" - I batalion "Lecha Żelaznego" - 3. kompania
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Odniesione rany
Ranny w rękę i głowę odłamkami pocisku działa czołgowego, na terenie Wojskowego Instytutu Geograficznego w Al. Jerozolimskich; po opatrzeniu powrócił do oddziału.
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf, od listopada w Stalagu XIII D Nürnberg/Langwasser
Numer jeniecki
105818
Losy po wojnie
Po uwolnieniu z obozu wyjechał do Włoch, gdzie wstąpił do II Korpusu Polskiego gen. Andersa, wcielony do 6. pułku pancernego. Z Korpusem wyjechał do Wielkiej Brytanii, zdemobilizowany, w lutym 1947 r. powrócił do kraju.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych, Krzyż Armii Krajowej, Medal za Warszawę 1939 -1945, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Krzyż Zasługi dla ZHP z rozetą-mieczami, Medal 30-lecia PRL, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, Odznaka Pamiątkowa "Akcji Burza".
Źródła
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory: P/8068 - dar Tomasza Breitkopfa, MPW-teczka, data śmierci przekazana przez Pokój Kombatanta MPW
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram