Pseudonim:
-
Data urodzenia:
1922-07-09
Data śmierci:
2019-01-09
Funkcja:
sanitariuszka
Miejsce urodzenia:
Lipniaki
Imiona rodziców:
Franciszek - Józefa z domu Dadlin
Wykształcenie do 1944 r.:
Uczennica Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa PCK w Warszawie przy ul. Smolnej 6
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa, ul. Smolna 6
Oddział:
"Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - Grupa Bojowa "Krybar" - Szpital Polowy ul. Pierackiego 3/5, następnie Szpital św. Stanisława - ochotniczka
    Do Powstania dołączyła 3 sierpnia 1944 r. Według jej relacji tego samego dnia co ona, przysięgę złożyły również 4 inne uczennice Szkoły Pielęgniarstwa PCK ze Smolnej 6 oraz dyr. szkoły Małgorzata Żmudzka.
Szlak bojowy:
Powiśle - Wola
Losy po Powstaniu:
Wyjechała z Warszawy z rannymi.
Losy po wojnie:
Lekarz - pediatra. Miała córkę Ewę.
Odznaczenia:
Złoty Krzyż Zasługi, Warszawski Krzyż Powstańczy *. Uhonorowana Odznaką Przyjaciela Dziecka.

    *brak legitymacji WKP, informacja przekazana przez Pokój Kombatanta

Nazwisko po mężu:
I-voto Leśkiewicz, II-voto Pomykalska. Była żoną dr. Mirosława Leśkiewicza (1910-1963)
Miejsce pochówku :
Cmentarz w Marysinie Wawerskim
Informacje dodatkowe - losy rodziny :
Ojciec Wandy, Franciszek Szmulik, był działaczem POW w latach 1919-1920. W okresie międzywojennym przyczynił się do postępu w rolnictwie w gminie Kąkolewnica. Za swoją działalność kulturalno-oświatową w dwudziestoleciu międzywojennym odznaczony został w 1938 roku Brązowym Krzyżem Zasługi oraz nagrodzony "wycieczką rolniczą" do Szwecji i Danii (1938). Służył w 35 pp na terenie powiatu Radzyń Podlaski. Aresztowany w październiku 1944 roku przez NKWD zesłany został na 18 miesięcy do obozu (łagru) w Borowiczach. Mąż Wandy - dr Mirosław Leśkiewicz (1910–1963), był lekarzem, dyrektorem Ośrodka Naukowo-Leczniczego warszawskiej Akademii Medycznej. Maturę uzyskał w Gimnazjum Państwowym im. Lelewela w Warszawie w r. 1928. W latach 1928–1929 studiował w Państwowej Szkole Morskiej w Tczewie, następnie na Wydziale Lekarskim Uniw. Warsz. (1929–37) i 12 X 1937 r. uzyskał dyplom. W czasie studiów wyróżniał się jako działacz społeczny i sportowiec. Był przez 2 kadencje prezesem Koła Medyków, kierownikiem ogólnoakademickich Obozów Wychowania Fizycznego, organizatorem społecznych obozów wędrownych. W r. 1934/5 wziął udział w podróży naokoło świata na statku «Dar Pomorza». Jednocześnie pracował jako starszy asystent przy katedrze antropologii prof. K. Stołyhwy w Wolnej Wszechnicy Polskiej (1936–9), a w l. 1937–9 jako kierownik Komisji Opieki Zdrowotnej nad młodzieżą akademicką w Warszawie i lekarz-referent Wydziału Świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. We wrześniu 1939 r. był komendantem Ośrodka Mobilizacyjnego Baonu Sanitarnego na Powązkach w Warszawie. Brał udział w ruchu oporu. Był komendantem Organizacji Bojowej «Grunwald», następnie współzałożycielem i członkiem Komitetu Wykonawczego Organizacji Bojowej «Unia». Jednocześnie do końca 1940 r. pracował jako asystent wolontariusz na oddziałach chirurgicznych miejskich szpitali w Warszawie. W l. 1941–1946 był lekarzem gminnym i ubogich oraz do zwalczania chorób epidemicznych na terenie pow. miechowskiego w woj. krakowskim. Niestety postępująca u doktora choroba Bürgera, w 1944 roku doprowadziła do amputacji obu nóg. Zmarł na piąty z kolei zawał serca 18 V 1963 r. w Warszawie, pochowany jest 21 V na cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie. Sama Wanda Szmulik - Leśkiewicz w 1943 roku podczas pacyfikacji rodzinnej wsi Lipniaki, dzięki znajomości języka francuskiego uratowała z rąk Niemców 27 osób. W 1941 roku uczestniczyła w leczeniu chorych na tyfus plamisty. Bez wynagrodzenia i w bardzo ciężkich warunkach pracowała w szpitalu w Zarzecu [sic!] Lubelskim (źródło - informacje przekazane przez p. Zbigniewa Szmulika, brata dr Wandy Pomykalskiej - Leśniewskiej z d. Szmulik, 2018 r.)
Źródła:
UdsKiOR, MPW-teczka/Pokój Kombatanta: materiały udostępnione przez p. Wandę Pomykalską z domu Szmulik oraz fot. udostępnione przez brata, p. Zygmunta Szmulika. Informację o śmierci przekazał brat. Nekrolog prasowy - GW, data emisji 12.01.2019. Nota biograficzna dr. Mirosława Leśkiewicza w XVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego, 1972 rok.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

dr Wanda Leśkiewicz - Pomykalska z domu Szmulik (1922-2019)  Fot. udostępnione przez brata, p. Zygmunta Szmulika

dr Wanda Leśkiewicz - Pomykalska z domu Szmulik (1922-2019) Fot. udostępnione przez brata, p. Zygmunta Szmulika

Fot. z archiwum Wandy Pomykalskiej

Fot. z archiwum Wandy Pomykalskiej

Nasz newsletter