Pseudonim
"Wypad"
Data urodzenia
1922-02-06
Data śmierci
-
Stopień
-

Archiwum historii Mówionej

Stopień
kapral podchorąży - podporucznik (2.10.1944)
Miejsce urodzenia
Wilno
Imiona rodziców
Witold - Leokadia
Wykształcenie do 1944 r.
W 1931 roku przeniósł się z rodzicami do Warszawy, gdzie w 1939 roku zdał maturę w Gimnazjum i Liceum Humanistycznym im Księcia Józefa Poniatowskiego. W roku 1942 ukończył studia w Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki (dawniejszej Wawelberga i Rotwanda) uzyskując dyplom technika - inżyniera budowy maszyn. Począwszy od 1942 roku studiował na Wydziale Prawa tajnego Uniwersytecie Warszawskiego.
Pseudonimy
"Wypad", "2786"
Udział w konspiracji 1939-1944
Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta" - batalion "Karpaty" - kompania K-4 (łączności). Po fali aresztowań i rozbiciu przez Gestapo kompanii K-4, na początku 1944 r. utracił kontakt z oddziałem i przeszedł do batalionu NOW-AK "Gustaw".
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Harnaś", następnie OS (Oddział Specjalny) "Gustaw"-"Harnaś".
Szlak bojowy
Śródmieście Północ. Uczestniczył m.in. w ataku na Komendę Policji i kościół św. Krzyża (23.08.1944) - w tej akcji wziął do niewoli 14 jeńców zdobywając przy tym ich broń i amunicję.
Odznaczenia
W sierpniu odznaczony Krzyżem Walecznych, a 23 września 1944 r. na linii walk odznaczony przez Dowódcę AK gen. "Bora" Komorowskiego Krzyżem Virtuti Militari V klasy.
Losy po Powstaniu
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną - uciekł z transportu. Przedostał się do Krakowa, gdzie kontynuował działalność konspiracyjną. W marcu 1945 r. aresztowany przez NKWD, przesłuchiwany w więzieniu przy ul. Montelupich.
Losy po wojnie
23 maja 1945 r. wywieziony do ZSRR; przez Syberię trafił do gułagu Krasnowodsk na Pustyni Kara Kum nad granicą Iranu (Turkmenia). Ciężko chory na tropikalną beri-beri, z częściowym paraliżem nóg przewieziony do szpitala w Kaganie, (Uzbekistan), a następnie przetransportowany do Brześcia nad Bugiem. Wydany polskim władzom bezpieczeństwa został osadzony w Obozie Pracy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Złotowie. W lipcu 1946 zwolniony z obozu.
Źródła
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory, archiwum rodzinne Witolda Kieżuna.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram