Pseudonim:
"Chomik"
Data urodzenia:
1927-06-12
Data śmierci:
-
Funkcja:
żołnierz plutonu ochrony Sztabu
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców :
Wacław - Władysława z domu Wróblińska
Wykształcenie do 1944 r. :
Uczęszczał do gimnazjum Towarzystwa Oświatowo-Wychowawczego "Przyszłość" w Warszawie przy ul. Śniadeckich 17, a następnie do Szkoły Zgromadzenia Kupców m.st. Warszawy, które w czasie okupacji niemieckiej działało pod nazwą Kursy Handlowe L. J. Ewerta przy ul. Wilczej 34. Kolegami Włodzimierza Maczundera z lat szkolnych byli m. in. Jan Krenz (póżniejszy kompozytor), Emil Mieszkowski (syn słynnych kapeluszników), Tadeusz Babicz (późnieszy grafik).
Adresy zamieszkania:
ul. Bracka, ul. Żurawia, ul. Puławska (Dom Wedla), adres przedpowstaniowy: ul. Karowa 4/5
Miejsce koncentracji na godzinę W:
W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego zgłosił się o godz. 18 jako ochotnik do oddziałów powstańczych na Powiślu. Uroczysta przysięga nastąpiła ok. 3.08.1944 r.
Oddział :
Armia Krajowa - Grupa Bojowa "Krybar" - VIII zgrupowanie "Bicz" - pluton ochrony Sztabu. Brał m.in. udział w budowie barykad na Tamce i przy ul. Konopczyńskiego, ochronie budynku przy ul. Tamka 46, gdzie w czasie Powstania stacjonował sztab „Krybara”, odbiorze zrzutów (od 9 VIII). Pełnił także funkcję obserwatora na punkcie przy ul. Konopczyńskiego, zdając meldunki o ruchach wojsk nieprzyjaciela na skarpie warszawskiej i terenie Uniwersytetu Warszawskiego.
Szlak bojowy :
Powiśle do 6.09.1944
Losy po Powstaniu :
Zabrany przez Niemców 7 września 1944 z Warszawy z ul. Smolnej. Wyprowadzony z grupie ludności cywilnej do gmachu Muzeum Narodowego, a następnie z Pruszkowa wywieziony do obozu pracy przymusowej w rejonie dzisiejszego Szczecina (Stettin - Pölitz - Lager "Tobruk").
Losy po wojnie :
Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Fotografik - amator. Autor m. in. tryptyku zdjęć Nikifor przy pracy
Odznaczenia:
Warszawski Krzyż Powstańczy
Źródła:
Polski Czerwony Krzyż - kartoteka. Archiwum rodzinne p. Włodzimierza Maczundera.
Publikacje :
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.6
Uwagi:
W zapisach PCK data urodzenia 12.06.1927 oraz VI 1925. Adres zamieszkania - Warszawa, ul. Karowa 5 m. 4. Pracownik umysłowy. Zabrany z Warszawy z ul. Smolnej. Poszukiwany po wojnie przez Annę Supeł z Warszawy (adres Smolna 34 m. 2), która jako stopień pokrewieństwa wpisała w PCK "matka", tymczasem w rzeczywistości Anna Supeł była kuzynką Powstańca ze strony matki, Władysławy z Wróblińskch
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Nasz newsletter