Pseudonim:
"Szczerba"
Data urodzenia:
1927-08-11
Data śmierci:
2022-01-30
Funkcja:
-
Stopień:
starszy strzelec
Numer legitymacji AK:
16229
Nazwisko konspiracyjne:
Władysław Malinowski (nazwiskiem tym posługiwał się do 31.07.1944 r.)
Miejsce urodzenia:
Łomża
Imiona rodziców:
Józef - Maria z domu Cis
Wykształcenie do 1944 r.:
Uczeń tajnych kompletów. Szkoła Handlowa Dudzińskiego przy ul. Zielnej 19
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od lipca 1943 roku. Przysięgę składał przed wychowawcami Bursy RGO, a zarazem podchorążymi AK - Szkolenia teoretyczne odbywały sie na terenie Bursy. Jako drużynowy prowadził akcje stemplowania afiszy zawierających nazwiska rozstrzelanych przez Niemców zakładników hasłem: "Przez cierpienie i walkę do wielkiej niepodległej Polski". Pozostałe zadania: roznoszenie listów i przesyłek, rozrzucanie ulotek, kolportaż prasy konspiracyjnej, obserwacja Niemców. Szkolenia terenowe odbył na terenie Lasów Kabackich oraz lasów w okolicach Gołkowa, Głoskowa i Złotokłosu. Przydział w lipcu 1944 r. Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - XI zgrupowanie im. Chrobrego (batalion "Chrobry") - 2. kompania "Corda”
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Bursa RGO na ul. Senatorskiej 28, następnie Bursa RGO ul. Sienna 87
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - XI zgrupowanie im. Chrobrego (batalion "Chrobry I") - 2. kompania "Corda” (dowódca Kazimierz Burnos) - pluton porucznika "Sławka" Antoni Sławiński) - dowódca drużyny Kazimierz Krzemiński "Kolec", następnie I batalion szturmowy "Rum" - kompania "Corda".
Szlak bojowy:
Wola - Śródmieście Północ. Uczestniczył m. in. w akcjach bojowych na terenie Śródmieścia Północnego - tj. Browaru Haberbuscha i Schiele przy ul. Grzybowskiej, Rozlewni Win i Wódek Makowskiego, "Agrilu" a także w budynku BGK w Alejach Jerozolimskich, barykadach w rejonie Waliców, Halach Mirowskich, Komisariacie Policki Granatowej przy ul. Ciepłej, placówce Królewska 16. Od 12.09.1944 do kapitulacji uczestniczył w obronie Placu Grzybowskiego.
Odniesione rany:
Ranny odłamkami w nogi po wybuchu pocisku na placówce - pl. Grzybowski 12/14 oraz ranny w głowę 2.10.1944 o godz. 6 rano na pl. Grzybowskim (wybuch pocisku na balkonie budynku Grzybowska 12/14, utrata przytomności). Ranny doprowadzony został do punktu opatrunkowego na ul. Próżnej.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec obozu przejściowego w fabryce kabli w Ożarowie, wywieziony do Stalagu 344 Lamsdorf, następnie przebywał w Stalagu XVIII C Markt Pongau oraz w obozie VII A w Keisersteinbruck, Komando Kaprun - robotnik przymusowy przy budowie sztolni, odśnieżaniu dróg po zejściu lawin oraz przy odgruzowywaniu Salzburga po jego bombardowaniu. Wyzwolony przez wojska amerykańskie 3 maja 1945 r. Wycieńczony, przez dwa tygodnie przebywał w szpitalu alianckim.
Numer jeniecki:
105260
Losy po wyzwoleniu:
2 sierpnia 1945 roku wyjechał z Markt Pongau do Włoch do 2. Korpusu Polskiego (PSZ) - 16 Brygada Piechoty w składzie 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej, gdzie otrzymał przydział do 66. Batalionu Piechoty.
Losy po wojnie:
Z Włoch 15 sierpnia 1946 roku przeniesiony został do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia w Anglii. Do Polski powrócił 26 maja 1947 roku. Po powrocie do kraju zatrzymał się u rodziny w Lipnie k. Włocławka. Otrzymał nakaz meldowania się raz w tygodniu na komisariacie MO oraz 3-miesięczny zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Pomimo wielu starań możliwość meldunku w Warszawie otrzymał dopiero w 1956 roku. W 1948 roku zdał maturę, a następnie w 1951 roku ukończył Liceum Wodno-Melioracyjne w Gdańsku, uzyskując dyplom technika. Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie pracował nieprzerwanie przez 42 lata, przez wiele lat pełniąc stanowiska kierownicze. W 1966 roku ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, otrzymując tytuł inżyniera melioracji wodnych. Członek Związku Powstańców Warszawskich oraz członek Zarządu Środowiska Batalionu "Chrobry I" w ŚZŻAK w Warszawie.
Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Medal za Warszawę 1939-1945, Medal Wojska. Otrzymał również odznakę Syna Pułku oraz honorową Złotą Odznaką m. st. Warszawy
Miejsce pochówku:
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Panteon Żołnierzy Polski Walczącej kw. D18-L06-4
Informacje dodatkowe:
Syn legionisty, uczestnika wojny polsko - bolszewickiej, zawodowego wojskowego z 33 Pułku Piechoty (w stopniu sierżanta)
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, MPW-zbiory, życiorys- relacja P/1180; MPW-ankieta. Informację o śmierci do Pokoju Kombatanta MPW przekazał syn Powstańca.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Zdjęcie z okresu okupacji niemieckiej. Chłopcy z bursy RGO przy ulicy Senatorskiej 28.  Na rewersie fotografii podpis <i> Malinowski W.</i> [konspiracyjne nazwisko Włodzimierza Wiśniewskiego]. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1188, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Zdjęcie z okresu okupacji niemieckiej. Chłopcy z bursy RGO przy ulicy Senatorskiej 28. Na rewersie fotografii podpis Malinowski W. [konspiracyjne nazwisko Włodzimierza Wiśniewskiego]. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1188, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Dowód przyjęcia do Bursy RGO wystawiony na fałszywe nazwisko Władysława Malinowskiego w dniu 19 VI 1943 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1186, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Dowód przyjęcia do Bursy RGO wystawiony na fałszywe nazwisko Władysława Malinowskiego w dniu 19 VI 1943 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1186, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Należąca do Włodzimierza Wiśniewskiego przepustka jednorazowa z batalionu "Chrobry I" wystawiona na pseudonim strz. „Szczerba” w dniu 4 VIII 1944 uprawniająca do wejścia do Browaru Haberbuscha do dowództwa batalionu. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1181, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Należąca do Włodzimierza Wiśniewskiego przepustka jednorazowa z batalionu "Chrobry I" wystawiona na pseudonim strz. „Szczerba” w dniu 4 VIII 1944 uprawniająca do wejścia do Browaru Haberbuscha do dowództwa batalionu. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1181, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Przepustka - rewers. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1181, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Przepustka - rewers. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1181, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Należący do Włodzimierza Wiśniewskiego ps. "Szczerba" numer jeniecki na tekturce - 105.260. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1182, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Należący do Włodzimierza Wiśniewskiego ps. "Szczerba" numer jeniecki na tekturce - 105.260. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1182, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Należący do Włodzimierza Wiśniewskiego ps. "Szczerba" numer jeniecki na tekturce - 105.260. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1182, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Należący do Włodzimierza Wiśniewskiego ps. "Szczerba" numer jeniecki na tekturce - 105.260. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1182, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

List do obozu jenieckiego na fałszywe nazwisko Władysława Malinowskiego (Włodzimierz Wiśniewski). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1183, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

List do obozu jenieckiego na fałszywe nazwisko Władysława Malinowskiego (Włodzimierz Wiśniewski). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1183, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

List do obozu jenieckiego na fałszywe nazwisko Władysława Malinowskiego (Włodzimierz Wiśniewski). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1183, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

List do obozu jenieckiego na fałszywe nazwisko Władysława Malinowskiego (Włodzimierz Wiśniewski). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1183, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

List do obozu jenieckiego na fałszywe nazwisko Władysława Malinowskiego (Włodzimierz Wiśniewski). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1183, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

List do obozu jenieckiego na fałszywe nazwisko Władysława Malinowskiego (Włodzimierz Wiśniewski). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1183, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

List do obozu jenieckiego na fałszywe nazwisko Władysława Malinowskiego (Włodzimierz Wiśniewski). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1183, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

List do obozu jenieckiego na fałszywe nazwisko Władysława Malinowskiego (Włodzimierz Wiśniewski). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1183, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Pozwolenie na prowadzenie wojskowych pojazdów mechanicznych na nazwisko Włodzimierz Wiśniewski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1184, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Pozwolenie na prowadzenie wojskowych pojazdów mechanicznych na nazwisko Włodzimierz Wiśniewski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1184, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Pozwolenie na prowadzenie wojskowych pojazdów mechanicznych na nazwisko Włodzimierz Wiśniewski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1184, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Pozwolenie na prowadzenie wojskowych pojazdów mechanicznych na nazwisko Włodzimierz Wiśniewski. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1184, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Karta pocztowa do obozu 344  Lamsdorf dla strz. Władysława Malinowskiego (Włodzimierz Wiśniewski). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1187, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Karta pocztowa do obozu 344 Lamsdorf dla strz. Władysława Malinowskiego (Włodzimierz Wiśniewski). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1187, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Karta pocztowa do obozu 344  Lamsdorf dla strz. Władysława Malinowskiego (Włodzimierz Wiśniewski). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1187, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Karta pocztowa do obozu 344 Lamsdorf dla strz. Władysława Malinowskiego (Włodzimierz Wiśniewski). Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1187, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Legitymacja b. Jeńca wojennego na fałszywe nazwisko Władysława Malinowskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1185, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Legitymacja b. Jeńca wojennego na fałszywe nazwisko Władysława Malinowskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1185, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Legitymacja b. Jeńca wojennego na fałszywe nazwisko Władysława Malinowskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1185, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Legitymacja b. Jeńca wojennego na fałszywe nazwisko Władysława Malinowskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/1185, dar Włodzimierza Wiśniewskiego "Szczerby"

Nasz newsletter