Pseudonim:
"Victor"
Data urodzenia:
1928-05-22
Data śmierci:
2022-04-25
Funkcja:
komendant strażnicy
Stopień:
kapral
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Wacław - Marianna z domu Kisielnoska
Wykształcenie do 1944 r.:
W 1935 r. rozpoczął naukę w Publicznej Szkole Powszechnej nr 145 przy ul. Weterynaryjnej, po dwóch latach przeniesiony do mieszczącej się w nowym budynku przy ul. Siennickiej 15 Szkoły Powszechnej nr 149. Podczas okupacji kontynuował przerwaną naukę w dawnej szkole powszechnej przeniesionej przez władze niemieckie do budynku zastępczego przy ul. Krypskiej. We wrześniu 1942 r. rozpoczął naukę na tajnych kompletach Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Władysława IV. Od września 1943 r. kontynuował naukę na tajnych kompletach Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od września 1942 - Szare Szeregi - komendant roju "Ziemie Zachodnie".
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Dobrowoja 13 m 1
Miejsce koncentracji przed godziną "W":
Aleje Jerozolimskie 25.
Oddział:
Szare Szeregi - Harcerska Poczta Polowa - strażnica ul. Hoża 13; zastępca komendanta stanicy "Zawiszy" ul. Mokotowska 28.
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe - Górny Czerniaków - przeprawa przez Wisłę (7/8.08.1944) - Saska Kępa - przeprawa przez Wisłę - Śródmieście Południe.
Odznaczenia - awanse:
Za wykonanie zadania bojowego: przepłynięcie Wisły z meldunkami do oddziałów AK na Pradze i powrót do Śródmieścia mianowany podharcmistrzem (w wieku 16 lat zostaje najmłodszym instruktorem Szarych Szeregów) oraz odznaczony Krzyżem Walecznych.
Rodzeństwo walczące w Powstaniu:
Jego brat Roman walczył w batalionie "Parasol". Poległ 12.08.1944 na Starym Mieście.
Losy po Powstaniu:
Po ogłoszeniu kapitulacji powstania brał udział w utajnionym zakopywaniu powstańczego archiwum "Pasieki” (Kwatera Główna Szarych Szeregów) na podwórzu posesji Wilcza 41. Zakopał również na podwórzu stanicy dwa pojemniki z bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi. Z grupką kolegów opuścił miasto w kolumnie ludności cywilnej, uciekł z transportu przed dotarciem do obozu w Pruszkowie i przedostał się do Kielc, gdzie podjął działalność konspiracyjną w Chorągwi Kieleckiej Szarych Szeregów (Ul "Skała”) Z harcerzami prowadzonej przez siebie drużyny Bojowych Szkół podejmował akcje Małego Sabotażu, prowadził również szkolenie z bronią i wznowił wydawanie "Bądź Gotów” i "Rycerza”. Po wkroczeniu do Kielc 16 .01.1945 r. oddziałów Armii Czerwonej od 24 do 28 stycznia odbył (w warunkach przesuwającego się frontu) pieszą wędrówkę do Warszawy. 11 marca 1945 r. przy pomocy Zawiszaka Stefana Maciąga "Kropidły” odkopał zasobniki z bronią i partiami przetransportował ją do swojego mieszkania przy ul. Dobrowoja 13 na Grochowie, rozpoczynając działalność w ramach drugiej konspiracji harcerskiej.
Losy po wojnie:
Kontynuował przerwaną naukę w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Filipa Łuczyńskiego przy ul. Kawęczyńskiej (matura 1947). Rozpoczął studia polonistyczne na UW i dziennikarskie na Akademii Nauk Politycznych. Zimą 1945 r. odnowił kontakty koleżeńskie z konspiracji i wziął udział w odtwarzaniu oficjalnego harcerstwa w zburzonej Warszawie. Od maja 1945 r. pełnił funkcję zastępcy komendanta Hufca Warszawa – Śródmieście, uczestniczył z CAS I w Osowcu, oraz Zlocie Chorągwi Warszawskiej ZHP w Zielonce. Redagował pismo hufca „Harcerz”, kierował Harcerskim Ośrodkiem Sportowym i należał do Reprezentacyjnego Chóru ZHP. Kiedy w 1948 r. władze partyjno-rządowe rozpoczęły akcję likwidowania ZHP i starego harcerstwa , został pozbawiony stopni instruktorskiego i usunięty z ZHP, do którego później już nie wrócił. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i dziennikarstwa w Akademii nauk Politycznych. Wieloletni dziennikarz .Jako dziennikarz zadebiutował w 1949 na łamach Życia Warszawy. Od 1952 pracował w Przeglądzie Sportowym gdzie zajmował się głownie lekkoatletyką. W latach 1971-1981 redaktor naczelny miesięcznika Lekkoatletyka. Działacz PZLA. W 1971 wydał książkę "Polscy olimpijczycy". Współorganizator NSZZ "Solidarność” w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej, w stanie wojennym usunięty z pracy. Czynnie działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności przy kościele Św. Marcina w Warszawie, członek-założyciel Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, inicjator i organizator Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Autor licznych publikacji, także z zakresu wojennej konspiracji harcerskiej, m.in. dwutomowej monografii harcerzy "Zawiszy”: "Hej, chłopcy… (Zawiszacy z Szarych Szeregów - 1998, Harcerze Szarych Szeregów w Powstaniu Warszawskim (2001) oraz autor dwutomowego Słownika Biograficznego Szarych Szeregów.
Losy rodziny:
Brat Mieczysław (1920-1943) pochwycony na ulicy zginął w Majdanku, brat Henryk (1924-1943) po śledztwie w radomskim Gestapo zmarł w domu, brat Roman (1926-1944) ps. "Kaczor”, "Gąsior” był drużynowym w zawiszackim roju Warszawa Walcząca i żołnierzem 3. kompanii batalionu "Parasol”, poległ 12.08.1944 na Starym Mieście. Brat Ryszard (1918-1976) był więziony w Stutthofie, a ojciec Wacław (1891-1971) w Treblince.
Źrodła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW. Zdjęcie współczesne pochodzi z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013. Informację o śmierci przekazano za pośrednictwem Działu Kombatanta MPW.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Zygmunt Głuszek „Victor”

Zygmunt Głuszek „Victor”

Zygmunt Głuszek „Victor”. Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Zygmunt Głuszek „Victor”. Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Nasz newsletter