Fotografia z Powstania Warszawskiego. Powiśle. Ludność cywilna czytająca komunikaty powstańcze na drewnianym płocie w pobliżu Zamku Ostrogskich na posesji Tamka 41
nr inwentarzowy MPW-IN/709
data wykonania 3 dekada sierpnia 1944
autor zdjecia Józef Jerzy Karpiński „Jerzy”
źródło MPW
Liczba wyników: 55