Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Powstańcze mogiły na chodniku w pobliżu sklepu ogrodniczego "Ulrich" w kamienicy przy ul. Moniuszki 11 róg Marszałkowskiej 124/128 (budynek dawnego Towarzystwa Ubezpieczeń "Rosja"). Groby od lewej: ppor. .Konstantego Matyska. z Batalionu "Harnaś", lekarza Andrzeja Szafnickiego, st. strz. Zbigniewa Sierzputowskiego "Jeża" i plut. Józefa Nowickiego
nr inwentarzowy MPW-IN/38
data wykonania 1 dekada sierpnia 1944
autor zdjecia Eugeniusz Lokajski „Brok”
źródło MPW
Liczba wyników: 55