Okres powojenny. Warszawa. Pocisk burzący do niemieckiej haubicy 105 mm leFH 18M
nr inwentarzowy MPW-IN/2738
data wykonania 19-21 stycznia 1945
autor zdjecia
źródło MPW
Liczba wyników: 10