Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Ppor. Franciszek Makowiecki "Mahomet" (z lewej) oraz plut. Jerzy Wierzbicki z Oddziału Osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych (WZW) na ulicy Moniuszki. Ujęcie w kierunku wschodnim, po prawej widoczna drewniana latryna a nad nią widoczny szyld baru Watra, mieszczącego się na parterze gmachu Filharmonii przy ul. Moniuszki 5
nr inwentarzowy MPW-IN/408
data wykonania 2 dekada sierpnia 1944
autor zdjecia Eugeniusz Lokajski „Brok”
źródło MPW
Liczba wyników: 1