Fotografia z Powstania Warszawskiego. Śródmieście Północne. Pochówek ofiar ostrzału niemieckiej wyrzutni rakietowej Nebelwerfer
nr inwentarzowy MPW-IN/531
data wykonania 2 dekada sierpnia 1944
autor zdjecia Eugeniusz Lokajski „Brok”
źródło MPW
Liczba wyników: 1