Okres powojenny. Warszawa. Panorama ulicy Mariensztat. Od lewej: za cegłami parterowy budynek Mariensztat 12, za nim, po drugiej stronie ulicy dom Mariensztat 9, dalej odbudowa domów nr 11-15, wylot ulicy Sowiej i ruiny domu Mariensztat 19 (pierwszy plan po prawej)
nr inwentarzowy MPW-IN/5931
data wykonania 1948
autor zdjecia Karol Pęcherski
źródło MPW
Liczba wyników: 1