Okres powojenny. Warszawa. Panorama ulicy Mariensztat. Od lewej: fragment kamienicy Mariensztat 14, odbudowany dom Mariensztat 8, budynki po drugiej stronie ulicy - Mariensztat 7 i 9, dalej w bliższym planie ruiny Mariensztat 19 i częściowo zachowany budynek Sowia 7 (z dachem). Na pierwszym planie prace w piwnicach domu Mariensztat 25
nr inwentarzowy MPW-IN/5932
data wykonania 1948
autor zdjecia Karol Pęcherski
źródło MPW
Liczba wyników: 1