Fotografia z Powstania Warszawskiego. Starówka. Powstańcy na stanowisku obserwacyjnym na gruzach getta w rejonie zbiegu ul. Bonifraterskiej i Świętojerskiej. Ujęcie w kierunku zachodnim. W lewym dolnym rogu widoczne drzewa na terenie Ogrodu Krasińskich. Scena rzutu granatem pozowana
nr inwentarzowy MPW-IP/6448
data wykonania ok. 6 sierpnia 1944
autor zdjecia Józef Jerzy Karpiński „Jerzy”
źródło MPW
Liczba wyników: 1