Fotografia z okresu powojennego. Warszawa. Plakat zawieszony na drzwiach kościoła pw. Św. Franciszka Serafickiego przy ul. Zakroczymskiej 1. Na plakacie napis: "W 3 rocznicę Powstania - w niedzielę 3 VIII o g. 18 AKademia w sali "Caritas" (ul. Zakroczymska nr 1) Program przewiduje referat, deklamacje, śpiewy chórowe i artystyczne solówki oraz obrazki z walk powstańczych"
nr inwentarzowy MPW-IN/8570
data wykonania sierpień 1947
autor zdjecia Jerzy Chojnacki „Chojna”
źródło MPW
Liczba wyników: 3792