Artyści w Powstaniu Warszawskim: Jan Ekier

Jego niezwykła kariera zaczęła się od Konkursu Chopinowskiego w 1937 r. Potem, podczas okupacji niemieckiej i Powstania Warszawskiego, grał utwory Fryderyka Chopina ku pokrzepieniu serc. Po wojnie poświęcił się edukacji i pracy edytorskiej. Jako wybitny pianista koncertował we wszystkich filharmoniach krajowych, europejskich, a także w Ameryce Południowej i Japonii. Jednak dziełem jego życia było przekazanie pianistycznemu światu dzieł Chopina w kształcie możliwie najwierniej zbliżonym do oryginału, czyli Wydania Narodowego Dzieł Wszystkich Fryderyka Chopina.


Jan Ekier, lata 30. Fot. Autor nieznany/ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Jan Ekier urodził się 29 sierpnia 1913 r. w Krakowie. Pochodził z umuzykalnionej rodziny; jego ojciec Stanisław (1880–1930) był kompozytorem muzyki tanecznej i teatralnej. Razem z siostrą Haliną od dzieciństwa pobierali prywatne lekcje gry na fortepianie u znanej w ówczesnym Krakowie nauczycielki Olgi Stolfowej. Później Jan, pod jej kierunkiem, uczył się w Szkole Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Dodatkowo uczęszczał na lekcje kompozycji do ks. Bernardina Rizziego.
Pierwsze koncerty dawał już jako nastolatek, często grywał też z siostrą na cztery ręce. Zachowana fotografia z 1934 r. przedstawia rodzeństwo koncertujące u hrabiny Potockiej.


Jan Ekier z siostrą Haliną podczas koncertu u hrabiny Potockiej, 1934 r. Fot. Autor nieznany/ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Halina Ekier (1915–1962) odebrała podobne wykształcenie jak jej młodszy brat; w latach 30. kształciła się w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie. W czasie okupacji koncertowała podczas tajnych spotkań organizowanych w Krakowie i w Warszawie, m.in. w tzw. Kawiarni Woytowicza, grając utwory kompozytorów oficjalnie zakazanych. Po wojnie została docentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie.

Jan Ekier w latach 1932–1934 studiował muzykologię u Zdzisława Jachimeckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1933 r. pobierał także naukę w Warszawie, a w 1934 r. zamieszkał w stolicy na stałe. W latach 1934–1939 kontynuował studia w warszawskim konserwatorium w klasie fortepianu u Zbigniewa Drzewieckiego oraz naukę kompozycji u Kazimierza Sikorskiego. Pod koniec 1936 r. profesorowie zaproponowali mu udział w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, organizowanym przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. Czasu na przygotowanie było niewiele, ponieważ rozpoczęcie konkursu zaplanowano na 21 lutego 1937 r.
Sam Jan Ekier tak wspomniał chwilę podjęcia decyzji o udziale w konkursie:
Decyzja o udziale w konkursie właściwie zapadła w sposób zupełnie przypadkowy. Była to jakaś audycja w grudniu 1936 roku w klasie profesora Drzewieckiego, być może, że grałem wtedy Wariacje Brahmsa [na temat] Händla; dobrze to wyszło wszystko. I pamiętam, jak schodzimy z kręconych schodów w Konserwatorium z prof. [Zbigniewem] Drzewieckim i [prof. Jerzym] Lefeldem. I Lefeld mówi do Drzewieckiego: „Zbyniu, a może by tak pan Ekier wziął udział w Konkursie Chopinowskim”. Drzewiecki do mnie: „Janek, chciałbyś wziąć udział w Konkursie?”. Ja mówię: „Bardzo chętnie, panie profesorze”. Przypominam: grudzień 1936 roku, a w marcu 1937 roku już jest Konkurs. Dopiero wtedy zacząłem się zastanawiać nad programem; wybierałem oczywiście, z młodzieńczą fantazją, najtrudniejsze pozycje (…). (https://www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/2358173,Jan-Ekier-i-jego-fascynacja-Chopinem, data emisji: 23.08.2019 r. Rozmowa nagrana w październiku 2010 r.).

Ostatecznie Jan Ekier zdobył na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie VIII miejsce i nagrodę publiczności w wysokości 500 zł, za które zamówił u cenionego warszawskiego krawca elegancki frak.

Laureaci III Konkursu Chopinowskiego za kulisami Filharmonii Warszawskiej. Widoczni przy fortepianie od lewej: Emilianowna, NN, Roza Tamarkina, Jakow Zak, Jan Ekier, Tatiana Goldfarb; marzec 1937 r. Fot. Autor nieznany/ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Wygrana otworzyła mu drogę kariery za granicą. Od tego momentu był zapraszany na koncerty w wielu krajach Europy, Ameryce Południowej i Japonii. Brał także udział w licznych koncertach w Polsce, przygotowywanych przez Organizację Ruchu Muzycznego, która upowszechniała muzykę na prowincji. W 1938 r. dostał propozycję wyjazdu na zagraniczne stypendium organizowane przez Fundusz Kultury Narodowej, jednak plany te przerwał wybuch wojny.

Podczas okupacji Jan Ekier udzielał lekcji gry na fortepianie oraz występował w kawiarniach, których wysoka renoma była wtedy namiastką sal koncertowych. Często uczestniczył w spotkaniach patriotycznych i koncertach konspiracyjnych.

W trudnych czasach okazało się, że muzyka jest dobrym sposobem na ukojenie emocji, ale również motywowanie do walki. Gdy w 1942 r. władze Polski Podziemnej zwróciły się do muzyków oraz poetów z apelem o tworzenie piosenek żołnierskich i patriotycznych, spotkały się z entuzjastyczną reakcją. W wyniku tego swoistego konkursu powstało wiele znanych utworów. Oczywiście ze względów konspiracyjnych ich autorzy przez pewien czas pozostali anonimowi. Również Jan Ekier komponował utwory patriotyczne, z których najbardziej znana jest „Szturmówka” (niektóre źródła podają, że powstała dopiero w 1944 r. Por.: http://archiwum.nina.gov.pl/film/szturmowka-muz-jan-ekier [dostęp: 13.01.2021 r.]). To właśnie ta pieśń otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie na piosenkę żołnierską, ogłoszonym 15 października 1942 r. przez „Biuletyn Informacyjny” oraz Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Autorem słów był Stanisław Ryszard Dobrowolski. Sława utworu szybko rozniosła się poza Warszawę, a jego tekst był wielokrotnie drukowany w prasie i żołnierskich śpiewnikach.
W latach 1940–1941 pianista kontynuował naukę i uczył się gry na organach u Bronisława Rutkowskiego w Staatliche Musikschule in Warschau, realizującej program przedwojennego konserwatorium. W tym czasie wiele wydarzyło się również w jego życiu prywatnym. W 1942 r. wziął ślub z aktorką Danutą Szaflarską, a 4 maja 1943 r. przyszła na świat ich córka Maria.

 Niespełna 15 miesięcy późnej wybuchło Powstanie Warszawskie. Wybuch walk zastał rodzinę w mieszkaniu przyjaciół przy ul. Polnej. Przez pierwsze dwa tygodnie małżeństwo pomagało lokalnej społeczności, m.in. budując barykadę, opatrując rannych i doprowadzając ich do szpitali, poza tym mieszkańcy ul. Polnej organizowali sobie życie w piwnicy, gdzie spędzano czas podczas kolejnych bombardowań.


Barykada na ul. Polnej, sierpień 1944 r. Fot. Andrzej Bargiełowski „Stańczyk”/ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

W połowie sierpnia Jan Ekier i Danuta Szaflarska nawiązali kontakt z Biurem Informacji Propagandy Armii Krajowej i oboje zaangażowali się w organizację życia kulturalnego powstańczej Warszawy. Ona przekazywała informacje o planowanych wystąpienia i koncertach, a następnie była adiutantką Jana Ciecierskiego „Rosienia” (https://www.1944.pl/artykul/artysci-w-powstaniu-warszawskim-danuta-szaflar,5084.html). Jan Ekier – pod pseudonimem Janosik, jako żołnierz Obwodu „Radwan” Grupy Bojowej „Krybar”, komórki Biura Informacji i Propagandy AK – brał udział w wielu koncertach. Już wtedy szczególnie zasłynął, grając utwory Chopina, które były zakazane przez okupanta, co paradoksalnie podniosło ich rangę i symboliczne znaczenia.

Pierwszą rzeczą, jaką zabroniono, był Chopin. To oczywiście nie skasowało tej muzyki. Wprost przeciwnie zeszliśmy do podziemia. Dawaliśmy mnóstwo koncertów, bardzo barwnych i równocześnie bardzo głębokich. Sam fakt, że ludzie, którzy grali, i ludzie, którzy słuchali, ryzykowali wielkimi konsekwencjami, nadawał tym chwilom niezwykły nastrój.

(https://www.polskieradio.pl/8/3669/Artykul/2348186,Jan-Ekier-nastroj-koncertow-w-czasie-Powstania-byl-niezwykly, data emisji 30.07.2019 r.).

Znaczenie tych wydarzeń było ogromne – przede wszystkim dawały nadzieję i namiastkę normalnego życia nie tylko Powstańcom, ale i cywilom. Podobną role odgrywały spektakle teatralne, a nawet msze święte – to wszystko pozwalało na chwilę zapomnieć o zagrożeniu, strachu, walkach i niepewności jutra. W koncertach brali udział najwybitniejsi, w tym: Mira Zimińska, Mieczysław Fogg, Irena Kwiatkowska czy skrzypaczka Irena Dubiska. Podczas 63 dni Powstania Warszawskiego Jan Ekier dał ponad 30 występów. Najsłynniejszy i wspominany przez wielu był koncert, który się odbył w auli Politechniki Warszawskiej 15 sierpnia, czyli w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a także obchodzone od 1923 r. święto Wojska Polskiego. Ekier zagrał wówczas niezwykle znaczącą dla Polaków Etiudę c-moll op. 10 nr 12 („Rewolucyjną”), która powstała, gdy Fryderyk Chopin dowiedział się o upadku powstania listopadowego. Tym bardziej znamienny staje się fakt, że do auli wpadł wówczas artyleryjski pocisk. 

Po kapitulacji Powstania rodzina bezpiecznie dotarła do Krakowa. Małżeństwo z Danutą Szaflarską nie przetrwało, a ona sama otrzymała angaż w teatrze w Łodzi, a później w Warszawie. Tymczasem Jan Ekier powrócił do Warszawy i również zaczął odrabiać stracone lata koncertowania, odnosząc coraz większe sukcesy w kraju i poza jego granicami. Słynął szczególnie jako interpretator utworów Chopina, ale grał również m.in. koncerty Bacha, które nagrywał na płyty. Prywatnie związał się z Marią Hanus, nauczycielką fortepianu, z którą miał dwóch synów: Stanisława i Jakuba.


Afisz reklamujący recital Jana Ekiera w lutym 1948 r. Fot. ze zbiorów Biblioteki Narodowej/za: Polona

W latach 1949–1995 wielokrotnie zasiadał w jury kolejnych Konkursów Chopinowskich, był również zapraszany do jury międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. w Budapeszcie, Lipsku, Bolzano, Genewie czy Tel Awiwie.
Działalność pedagogiczną rozpoczął, jak już wspomniano, jeszcze przed wojną – w 1933 r. uczył solfeżu, czyli czytania nut głosem, w Szkole Muzycznej im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie, a po przeprowadzce do Warszawy udzielał prywatnych lekcji. Po wojnie powrócił do nauczania. Początkowo kształcił pianistów w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Lublinie (w latach 1946–1947), następnie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie, pełniąc nawet funkcję rektora. Od 1953 r. pracował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie), gdzie przez wiele lat był kierownikiem I Katedry Fortepianu. Z czasem nauczanie pochłaniało go coraz bardziej, aż stopniowo rezygnował z własnych występów i komponowania.
Wśród jego wychowanków znaleźli się m.in. Bronisława Kawalla, Piotr Paleczny, Alicja Paleta-Bugaj, Yuko Kawa. Ekier był też wielokrotnie zapraszany do prowadzenia kursów mistrzowskich dla pianistów m.in. w Annecy, Hamburgu, Bonn, Kolonii, Darmstadcie, Mannheimie, São Paulo, Tokio.

Wielkim dziełem jego życia, poza edukacją, była działalność edytorska. Najpierw pracował w zespole redakcyjnym „Biblioteki Pedagogicznej”, w której ukazywały się najpopularniejsze pozycje światowej literatury fortepianowej z przeznaczeniem do użytku w szkołach. Następnie, w 1959 r., został redaktorem naczelnym Wydania Narodowego Dzieł Wszystkich Fryderyka Chopina, które miało być najbardziej autorytatywną edycją wszystkich utworów kompozytora.
Sam pianista tak tłumaczył powody podjęcia się tego zadania:
Jego muzyka pozwalała nam przetrwać najgorsze chwile, a w okresach nadziei rozsławia kulturę polską w świecie. Jesteśmy winni twórcy to, by przedstawić jego dzieło w zamierzonej przez niego postaci. To właśnie jest celem Wydania Narodowego: spłacić dług Narodu wobec Chopina. (Za: https://www.chopin-nationaledition.com, [dostęp: 09.01.2021 r.]).
Ekier postanowił dać pianistycznemu światu dzieła Chopina w kształcie możliwie najwierniej zbliżonym do oryginału. Praca, jaką wykonał, wymagała nie tylko gruntownego poznania wszystkich dostępnych źródeł, ale także wyboru odpowiedniego wariantu utworu. Prace zakończyły się dopiero w 2010 r., kiedy sam artysta był już od dekady na emeryturze.

Jan Ekier był laureatem wielu nagród. W 1950 r. otrzymał Nagrodę Państwową I stopnia za przygotowanie polskiej ekipy do IV Konkursu Chopinowskiego, w 1964 r. i 1974 r. – Nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki, w 1952 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, w 1955 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za wybitne osiągnięcia, otrzymał m.in. tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Nagrodę Chopinowską przyznawaną przez Międzynarodową Fundację im. Fryderyka Chopina. W roku 2000 pianista został uhonorowany Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2005 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2010 r. został odznaczony Orderem Orła Białego, a w 2013 r. – roku swoich setnych urodzin – otrzymał nagrodę honorową Koryfeusz Muzyki Polskiej oraz Złotego Fryderyka.

 
Jan Ekier po uroczystości odznaczenia Orderem Orła Białego w 2010 r. Fot. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (GFDL 1.2 or GFDL 1.2), via Wikimedia Commons

W 2010 r. Anna Skulska przeprowadziła z Ekierem kilka wywiadów na antenie Programu Drugiego Polskiego Radia. W roku 2013 Aneta Teichman wydała ilustrowaną biografię pianisty opartą na wielu rozmowach z mistrzem i jego uczniami.

Jan Ekier zmarł 15 sierpnia 2014 r. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jego muzyka jest ciągle żywa; szczególnie znane są dzieła fortepianowe: „Toccata”, „Kolorowe melodie”, „Taniec góralski”, orkiestrowe – np.: „Suita góralska”, baletowe: „Straszak”, „Tempo dnia” oraz wokalne – np.: „Pieśni walki podziemnej”, „Szturmówka”. 28 czerwca 2016 r. w ramach cyklu Muzyka pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego odbył się koncert muzyki Jana Ekiera w wykonaniu Krzysztofa Książka – pianisty, który reprezentował Polskę na Konkursie Chopinowskim w 2015 r.

 

Zobacz także

Nasz newsletter