Dotacja na Cele bezpieki

W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Kultury” Muzeum Powstania Warszawskiego otrzymało 380 000 zł dotacji na przygotowanie doposażenie stałej ekspozycji muzealnej w d. areszcie śledczym MBP w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

W budynku Ministerstwa Sprawiedliwości działał po II wojnie światowej areszt śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w którym w latach 1944-56 przetrzymywani byli więźniowie polityczni: działacze podziemia antykomunistycznego oraz żołnierze Armii Krajowej. Muzeum Powstania Warszawskiego zabezpieczyło, wspólnie z resortem sprawiedliwości to miejsce pamięci będące materialnym świadectwem zarówno walki o niepodległą Polskę jak i świadkiem zbrodni komunistycznego reżimu. 

Żeby stworzyć w dawnym areszcie śledczym stałą ekspozycję muzealną poświęconą Powstańcom i Żołnierzom Wyklętym, konieczne było dokończenie konserwacji i rekonstrukcji autentycznych, historycznych powierzchni m.in. fragmentu posadzki, malowideł i kalendarzy ściennych odkrytych podczas pierwszego etapu generalnego remontu przeprowadzonego w 2016 r. oraz renowacja drzwi do cel. 

Kolejnym etapem było przygotowanie scenariusza ekspozycji oraz przeprowadzenie kwerend historycznych i uzupełnienie zbiorów obiektów archiwalnych, które posłużyły do zbudowania narracji. W tym celu już od 2015 r. Muzeum Powstania Warszawskiego prowadziło zbiórkę darów od Powstańców oraz rodzin ludzi, którzy byli ofiarami walki z reżimem komunistycznym lat 1944-1956. Darczyńcy przekazali Muzeum kilkadziesiąt pamiątek - przedmiotów osobistych czy wyrobów więziennych - a dziewięć osób przekazało dary związane bezpośrednio z historią aresztu na Koszykowej. 


Po zakończeniu kompletowania zbiorów i opracowania scenariusza ekspozycji konieczne było napisania i przetłumaczenie tekstów oraz opracowanie projektów graficznych i wykonawczych aranżacji wnętrz danego aresztu śledczego. Ostatnim etapem przygotowania stałej ekspozycji muzealnej była produkcja i wykonanie jej elementów składowych, co nastąpiło w 2017 r.

Uroczyste otwarcie ekspozycji stałej odbyło się 1 marca 2018 r. z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Dotacja w wysokości 380 000 uzyskana z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Kultury” posłuży do doposażenia ekspozycji w elementy multimedialne oraz sprzęty niezbędne dla potrzeb osób niepełnosprawnych takich jak schodołazy czy pętle indukcyjne w salach edukacyjnych.

Czas trwania prac: 01.03.2018 r. – 21.12.2018 r.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także

Nasz newsletter