Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy: Pierwszy transport z pomocą dla ukraińskich muzealników

Rosyjska agresja na Ukrainę zagraża wielowiekowej spuściźnie kulturowej tego kraju. Zniszczeniu mogą ulec najcenniejsze dzieła kultury ukraińskiej. Polacy doskonale pamiętają, co oznacza zagłada dóbr kultury – zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych.

Dziś, w tak tragicznych okolicznościach, niezbędna jest nasza pomoc dla Ukrainy w ratowaniu jej dziedzictwa narodowego.

Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy, w którego skład weszło blisko pięćdziesięciu reprezentantów polskich instytucji kultury, udzieli wsparcia nie tylko największym placówkom w Ukrainie, ale także tym mniejszym, lokalnym. Od początku rosyjskich działań wojennych polscy muzealnicy pozostają w stałym kontakcie z ukraińskimi muzealnikami, by na bieżąco reagować na ich potrzeby.

Po rozmowach z kilkudziesięcioma instytucjami kultury w Ukrainie wiemy, że najważniejsze jest zorganizowanie konkretnej, rzeczowej pomocy. Niektóre instytucje poprosiły o dostarczenie materiałów zabezpieczających zbiory, inne zwróciły się z prośbą, o sprzęt do digitalizacji dóbr kultury. Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy zgromadził już pierwsze materiały służące do pakowania, zabezpieczania i konserwacji zbiorów, które w najbliższych dniach trafią do wybranych ukraińskich instytucji. Następnie materiały te zostaną rozdystrybuowane przez lokalnych koordynatorów do placówek, które zadeklarowały potrzebę wsparcia.

W akcję włączyła się firma RAJA, która zaoferowała materiały opakowaniowe, m.in. kartony, taśmy, folie zabezpieczające eksponaty oraz papier pakowy.

fot. Katarzyna Stefanowska / Muzeum Powstania Warszawskiego 

To pierwszy etap akcji. By można było kontynuować wparcie, dziś rusza zbiórka pieniędzy, którą w imieniu Komitetu Pomocy Muzeom Ukrainy prowadzi Instytut Pawła Włodkowica. Wszyscy, którzy chcą finansowo wesprzeć ukraińskie muzea, mogą dokonać wpłat za pośrednictwem specjalnego konta.

Numer rachunku: 76 1050 1575 1000 0090 8156 1491
Odbiorca: INSTYTUT PAWŁA WŁODKOWICA
z dopiskiem: „Darowizna na rzecz muzeów Ukrainy”

Środki zebrane w ramach zbiórki zostaną w całości przeznaczone na zakup materiałów dla ukraińskich muzeów.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

• Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie
• Muzeum w Tarnowskich Górach
• Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu
• Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
• Muzeum Getta Warszawskiego
• Muzeum Historii Katowic

Zobacz także

Nasz newsletter