Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na rozbudowę i modernizację Muzeum Powstania Warszawskiego

Chcemy się rozwijać, chcemy być lepsi dla naszych gości - nowocześni, funkcjonalni, ciągle zaskakiwać. Stąd konkurs - projekt ma dotyczyć rozbudowy o strefę wejściową od strony ulicy Towarowej. Nowa, ogólnodostępna przestrzeń poprzez użyte materiały i sposób aranżacji ma pokazać, jak instytucja kultury może tworzyć lepsze oblicze stolicy.

 

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i  funkcjonalno-użytkowym koncepcji rozbudowy i modernizacji Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedmiotem projektu jest rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego o budynki strefy wejściowej, pozwalającej dostać się do zespołu muzealnego od strony ulicy Towarowej. Nowa forma zagospodarowania terenu powinna stworzyć miejsce, które – choć będzie wyraźnie powiązane ze strefą działalności Muzeum – musi zachować w pełni autonomiczny charakter. Nowa, ogólnodostępna przestrzeń publiczna poprzez użyte materiały i sposób aranżacji ma promować korzystanie z natury, filozofię slow life, realizować zasadę dostępności, zachować przyjazną – ludzką skalę przestrzeni, elementów małej architektury, użytych materiałów, wyrażać harmonię ze środowiskiem itp. Oprócz opisanych poniżej funkcji miejsce, wykorzystując np. zastaną zieleń lub proponując nowe nasadzenia i czerpiąc z naturalnych materiałów, ma zapraszać do relaksu i korzystania z oferty kulturalnej, która wychodzi poza budynki Muzeum. Ta część założenia ma inspirować i uwzględniać miejską tradycję, jaką stworzył stojący tam do tej pory tymczasowy pawilon rekreacyjno-kulturalny Pokój na Lato.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie spójnej koncepcji rozbudowy i modernizacji Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z elementami zagospodarowania terenu. Zwycięska koncepcja będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

Organizatorem konkursu, zwanym również Zamawiającym jest: Muzeum Powstania Warszawskiego. Z ramienia Muzeum  organizacyjnie konkurs prowadzi OW SARP tj. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich

Regulamin konkursu oraz załączniki do Regulaminu dostępne są na stronie internetowej konkursu tj.: 
konkurs-mpw.sarp.warszawa.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego:  Rafał Mroczkowski
e-mail: konkurs-mpw@sarp.warszawa.pl

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i jednoetapowym.  

Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, prace konkursowe oraz wszelkie składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.

Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 12.11.2018 r.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:
Przewodniczący: arch. Krzysztof Ingarden - Sędzia Konkursowy SARP
Sędzia referent: arch. Grzegorz Stiasny - Sędzia Konkursowy SARP
Członkowie:
arch. Marta Sękulska-Wrońska – Asystent Sędziego referenta, Sędzia Konkursowy SARP
arch. Szczepan Wroński - Sędzia Konkursowy SARP
arch. Marlena Happach – Architekt m. st. Warszawy
Michał Olszewski - Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy
Dariusz Gawin – wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
Agnieszka Szulejewska – Kierownik Działu Projektów Kulturalnych MPW
arch. Radosław Gajda – krytyk architektury, wykładowca
Joanna Mytkowska – dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
arch. Krzysztof Domaradzki – urbanista, wykładowca
arch. Piotr Walkowiak - członek SARP, wiceprezes OW SARP 1994-2003

W konkursie Organizator zobowiązuje się do przyznania następujących nagród uczestnikom, którzy zgodnie z postanowieniami regulaminu uzyskają miejsce I, II lub III.

I NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 66 000 zł brutto
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 44 000 zł brutto

III NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 33 000 zł brutto

Organizator dopuszcza możliwość przyznania dwóch dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień, po 16 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy. Wyróżnione prace wskazuje Sąd Konkursowy.

Zobacz także


Sierpniowe poniedziałki z przewodnikiem w „Celach Bezpieki”

Bezpłatne zwiedzanie ekspozycji znajdującej się w podziemiach Ministerstwa Sprawiedliwości – „Cele Bezpieki. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1944-1945”.

więcej
POEZJA

Poeci zabrani przez wojnę

Wolna literatura na Wolnych lekturach: nowa kolekcja jest poświęcona tematycznie tym poetyckim talentom, których rozwój przecięła wojna. Służyć ma refleksji nad różnorodnością głosów, które zamilkły.

więcej
05.08

Marsz pamięci

5 sierpnia ulicami warszawskiej Woli przejdzie marsz upamiętniający ofiary cywilne, który zginęły lub zaginęły podczas Powstania Warszawskiego.

więcej
04.08

Masa Powstańcza 2018

Kazimierz Leski „Bradl”, nieuchwytny dla wroga oficer polskiego wywiadu, jeden z uczestników Powstania Warszawskiego został patronem tegorocznej Masy Powstańczej organizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego.  4 sierpnia warszawscy rowerzyści przemierzą stolicę, podążając szlakiem batalionów „Miłosz” i „Ruczaj”.

więcej