Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na rozbudowę i modernizację Muzeum Powstania Warszawskiego

Chcemy się rozwijać, chcemy być lepsi dla naszych gości - nowocześni, funkcjonalni, ciągle zaskakiwać. Stąd konkurs - projekt ma dotyczyć rozbudowy o strefę wejściową od strony ulicy Towarowej. Nowa, ogólnodostępna przestrzeń poprzez użyte materiały i sposób aranżacji ma pokazać, jak instytucja kultury może tworzyć lepsze oblicze stolicy.

 

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i  funkcjonalno-użytkowym koncepcji rozbudowy i modernizacji Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedmiotem projektu jest rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego o budynki strefy wejściowej, pozwalającej dostać się do zespołu muzealnego od strony ulicy Towarowej. Nowa forma zagospodarowania terenu powinna stworzyć miejsce, które – choć będzie wyraźnie powiązane ze strefą działalności Muzeum – musi zachować w pełni autonomiczny charakter. Nowa, ogólnodostępna przestrzeń publiczna poprzez użyte materiały i sposób aranżacji ma promować korzystanie z natury, filozofię slow life, realizować zasadę dostępności, zachować przyjazną – ludzką skalę przestrzeni, elementów małej architektury, użytych materiałów, wyrażać harmonię ze środowiskiem itp. Oprócz opisanych poniżej funkcji miejsce, wykorzystując np. zastaną zieleń lub proponując nowe nasadzenia i czerpiąc z naturalnych materiałów, ma zapraszać do relaksu i korzystania z oferty kulturalnej, która wychodzi poza budynki Muzeum. Ta część założenia ma inspirować i uwzględniać miejską tradycję, jaką stworzył stojący tam do tej pory tymczasowy pawilon rekreacyjno-kulturalny Pokój na Lato.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie spójnej koncepcji rozbudowy i modernizacji Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z elementami zagospodarowania terenu. Zwycięska koncepcja będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

Organizatorem konkursu, zwanym również Zamawiającym jest: Muzeum Powstania Warszawskiego. Z ramienia Muzeum  organizacyjnie konkurs prowadzi OW SARP tj. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich

Regulamin konkursu oraz załączniki do Regulaminu dostępne są na stronie internetowej konkursu tj.: 
konkurs-mpw.sarp.warszawa.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego:  Rafał Mroczkowski
e-mail: konkurs-mpw@sarp.warszawa.pl

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i jednoetapowym.  

Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, prace konkursowe oraz wszelkie składane przez Uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.

Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 12.11.2018 r.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:
Przewodniczący: arch. Krzysztof Ingarden - Sędzia Konkursowy SARP
Sędzia referent: arch. Grzegorz Stiasny - Sędzia Konkursowy SARP
Członkowie:
arch. Marta Sękulska-Wrońska – Asystent Sędziego referenta, Sędzia Konkursowy SARP
arch. Szczepan Wroński - Sędzia Konkursowy SARP
arch. Marlena Happach – Architekt m. st. Warszawy
Michał Olszewski - Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy
Dariusz Gawin – wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
Agnieszka Szulejewska – Kierownik Działu Projektów Kulturalnych MPW
arch. Radosław Gajda – krytyk architektury, wykładowca
Joanna Mytkowska – dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
arch. Krzysztof Domaradzki – urbanista, wykładowca
arch. Piotr Walkowiak - członek SARP, wiceprezes OW SARP 1994-2003

W konkursie Organizator zobowiązuje się do przyznania następujących nagród uczestnikom, którzy zgodnie z postanowieniami regulaminu uzyskają miejsce I, II lub III.

I NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 66 000 zł brutto
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 44 000 zł brutto

III NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 33 000 zł brutto

Organizator dopuszcza możliwość przyznania dwóch dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień, po 16 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy. Wyróżnione prace wskazuje Sąd Konkursowy.

Zobacz także

Nasz newsletter