Masada - Powstanie Warszawskie.

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Warszawa dwóch Powstań”, pt. „Masada - Powstanie Warszawskie”. W spotkaniu udział wezmą Stanisław Krajewski – wykładowca Instytutu Filozofii UW, Współprzewodniczący Polskiej Rady...

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Warszawa dwóch Powstań”, pt. „Masada - Powstanie Warszawskie”. W spotkaniu udział wezmą Stanisław Krajewski – wykładowca Instytutu Filozofii UW, Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Piotr Paziński -  red. Naczelny Miesięcznika „Midrasz”, Wawrzyniec Rymkiewicz - red. Naczelny kwartalnika „Kronos”, wykładowca Instytutu Filozofii UW. Spotkanie poprowadzi Dawid Wildstein. 15 grudnia, godz. 18.30, Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego. WSTĘP WOLNY

Bohaterska obrona najważniejszych wartości czy akt niczym nieuzasadnionego fanatyzmu małej grupy, która pozwoliła sobie w imię swych ideałów sprowadzić zagładę na całą wspólnotę? Jak pamiętać o takich wydarzeniach, na ile możemy mówić o analogii między nimi?

Obrona Masady tak jak i Powstanie Warszawskie rości sobie prawo to bycia formą mitu, który ma wskazywać wspólnocie wartości, którym ma oddawać hołd i które są warte reprodukcji. Tak jak obrona Masady „chce” być częścią składową tożsamości izraelskiej, tak powstanie warszawskie „oczekuje” swego miejsca w polskiej. Tylko czy absolutna klęska może stać się fundamentem czegoś co żyje i trwa? Jakże często pytanie to powraca właśnie w Polsce i w Izraelu.

Na ile te doświadczenia realnie konstytuują tożsamość obu tych wspólnot? Na ile istnieje analogia między doświadczeniem polskim i żydowskim? Czy tworzy ono unikalne zrozumienie możliwej zagłady całego narodu, jego biologicznego istnienia? Na ile polityczność może opierać się na tego typu mitach, na ile pozwalają jej trwać a na ile ją ograniczają, nie pozwalając jej oderwać się od źródłowej traumy i nie pozwalając obiektywnie spojrzeć na wyzwania „współczesności”? Nie sposób tez nie zauważyć, że wszystkie te pytania odwołują się w pewnym sensie do Shoah, do tego czym jest kategoria „Zagłady” we współczesnym świecie.

Cykl "Warszawa dwóch Powstań" ma na celu przybliżyć wspólnotę dziedzictwa polsko-żydowskiego i jego historię. Zamiast zbyt często zaznaczanej rozbieżności perspektywy żydowsko- polskiej, cykl ten postara się wskazać na ich źródłowe pokrewieństwo i wspólne cele. Organizatorami cyklu są: Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Stefana Starzyńskiego, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.  Partnerem projektu jest Forum Żydów Polskich.

Zobacz także

Nasz newsletter