Oblicza wolności - wystawa.

Wystawa plenerowa promująca Muzeum Miejsca Freta 10 organizowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego i OO. Dominikanów pod honorowym patronatem Pani Anny Komorowskiej, małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...

Wystawa plenerowa promująca Muzeum Miejsca Freta 10 organizowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego i OO. Dominikanów pod honorowym patronatem Pani Anny Komorowskiej, małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otwarcie wystawy nastąpiło 2 sierpnia 2012 roku o godz. 14.00, kościół Św. Jacka, ul. Freta 10.

Scenografia wystawy nawiązuje do neogotyckich arkad tzw. kramów dominikańskich dobudowanych w tym miejscu w XIX wieku, a rozebranych w 1947 podczas odbudowy kościoła. Wystawa ukazuje historię Warszawy przez pryzmat miejsca - Kościoła Św. Jacka i Klasztoru Dominikanów. W ogólnym kalendarium przedstawiamy ważne wydarzenia od przybycia dominikanów w roku 1603, aż do współczesności. W wystawie koncentrujemy się jednak na wydarzeniach z Powstania Warszawskiego, gdy na terenie kościoła i klasztoru działał szpital polowy, a od 25 sierpnia dowodził stąd bohaterską obroną Starego Miasta płk Karol Ziemski „Wachnowski"

Historię opowiadamy poprzez relacje bezpośrednich uczestników wydarzeń, pacjentów szpitala: rannej pary z Parasola, która ewakuowała się kanałami oraz ciężko rannego „Antka”, który przeżył całą gehennę rannych pozostawionych tu do przyjścia Niemców. Potwierdzeniem oraz ilustracją opisanych wydarzeń są akta Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich, bogaty materiał fotograficzny oraz dokumenty archiwalne. Mocno, autentyzmem chwili przemawiają meldunki i rozkazy Grupy „Północ” z kolejnych dni sierpnia 1944. Osobne miejsce poświeciliśmy powstańczym pożegnaniom, akcji odnajdywania i pochówku ciał najbliższych, tu dokumentem są protokoły ekshumacyjne PCK.
Wszelkie opisy są przygotowane w języku polskim i angielskim, ze względu na lokalizację w miejscu szczególnie odwiedzanym przez turystów. Wystawa promuje planowane tu Muzeum i pokazuje na przykładzie Powstania Warszawskiego, jak istotną osią wydarzeń był kościół Św. Jacka i klasztor dominikanów.

Wystawę stworzono na podstawie relacji świadków - Elżbiety Eleonory Kasznicy, Janiny Danuty Łuszczewskiej – Heine, Adama Heine, Zbigniewa Galperyna.

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadami z Archiwum Historii Mówionej, wykorzystanych w wystawie:

Adam Heine >

Janina Łuszczewska-Heine >

Eleonora Kasznica >

Zbigniew Galperyn >

 


 

Zobacz także

Nasz newsletter