O Muzeum

Oddziały Muzeum

Muzeum posiada dwa oddziały: Instytut Stefana Starzyńskiego i Fotoplastikon Warszawski oraz stałą ekspozycję zewnętrzną Cele bezpieki.

INSTYTUT STEFANA STARZYŃSKIEGO

Instytut Stefana Starzyńskiego to oddział Muzeum Powstania Warszawskiego, który poprzez programy edukacyjne, badawcze, działalność wydawniczą ma propagować wiedzę na temat Warszawy, koncentrując się przede wszystkim na najnowszej historii stolicy oraz na kwestiach związanych z jej obecnym, dynamicznym rozwojem.

Swoją działalnością próbujemy przełamywać negatywne stereotypy o Warszawie. Dla nas Warszawa to przede wszystkim jej dawni i obecni mieszkańcy, którzy zapisali swoje historie w architekturze budynków i układzie urbanistycznym ulic. Sądzimy, że to oni nadawali i nadają niepowtarzalny klimat temu miastu, które jakby na przekór historii okazuje się żywotne, otwarte i wolne. To ludzie, którzy przyjeżdżali i przyjeżdżają tu z całej Polski tworzyli i tworzą to miasto, które dzięki nim jest tak różnorodne. Naszym celem jest pokazanie i budowanie tej różnorodności, która składa się na bogactwo Warszawy.

DZIAŁ PROJEKTÓW KULTURALNYCH
Kierownika Działu: Agnieszka Szulejewska
aszulejewska@1944.pl, tel. 022 539 79 51, fax. 022 539 79 24

Dział realizuje projekty kulturalne dotyczące historii i kultury Warszawy, takie jak spektakle, festiwale, działania multimedialne, muzyczne, teatralne, filmowe, literackie, produkcja filmów, projekty wydawnicze i in. Realizuje także projekty naukowe dotyczące historii i kultury Warszawy.

DZIAŁ EDUKACJI KULTURALNEJ
Kierownik Działu: Justyna Rudkowska
jrudkowska@1944.pl, tel. 022 539 79 26, fax. 022 539 79 24

Do zakresu działalności należy opracowywanie i realizacja programów oraz projektów edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, w odniesieniu do historycznych i współczesnych zjawisk kulturowych Warszawy, poprzez takie formy jak wykłady, konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia, laboratoria, prezentacje, publikacje. Dział promuje także nowatorskie formy edukacji wykorzystujące multimedia oraz rozwiązania interaktywne.

DZIAŁ PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Dorota Witt, dwitt@1944.pl

Dział Projektów Międzynarodowych Instytutu Stefana Starzyńskiego zajmuje się promowaniem Warszawy pośród obcokrajowców jako nowoczesnego miasta europejskiego. Chce pokazać, ze Warszawa to miasto o niezwykłej historii, w którym dzieją się ciekawe kulturalne i społeczne projekty. Dział realizuje także badania naukowe za granicą.

 

FOTOPLASTIKON WARSZAWSKI

16 lipca 2008 Muzeum Powstania Warszawskiego podpisało umowę z właścicielem warszawskiego Fotoplastikonu. Dzięki temu przez najbliższe cztery lata Muzeum udostępni mieszkańcom stolicy oraz turystom bogate zbiory fotograficzne gromadzone przez ponad sto lat w budynku przy Alejach Jerozolimskich 51. Zadba także o promocję tego wyjątkowego zabytku.

Fotoplastikon w Alejach Jerozolimskich 51 jest unikalny – powstał na początku XX w. i z niewielkimi przerwami działał przez całe stulecie, zachowując pierwotną lokalizację. Dziś stanowi jedyne w Polsce i jedno z niewielu na świecie czynnych urządzeń tego typu. W zbiorach Fotoplastikonu jest ponad 3000 oryginalnych fotografii z różnych zakątków naszego globu, począwszy od zdjęć dokumentujących otwarcie Kanału Sueskiego, poprzez wyprawy na Spitzbergen, ślub księżniczki Anny, Japonię-jakiej nie znamy, Warszawę na przełomie wieków.

Adres: Al. Jerozolimskie 51 (oficyna)
www.fotoplastikonwarszawski.pl
tel. 022 629 60 78

CELE BEZPIEKI

Od 2 marca 2018 r. w oryginalnych pomieszczeniach dawnego aresztu możemy obejrzeć nowoczesną ekspozycję upamiętniającą czasy wszechwładzy komunistycznej bezpieki. Na ścianach można zobaczyć pozostawione przez więźniów ślady – wyryte na ścianach inicjały, rysunki, monogramy. Na ekspozycji znalazły się również pamiątki osób przetrzymywanych w komunistycznych zakładach karnych w całej Polsce. Cele bezpieki to miejsce, gdzie można zdobywać wiedzę o powojennych losach żołnierzy Armii Krajowej. Młodzi ludzie mogą tu „dotknąć” dramatów polskich bohaterów, których zamiast chwały i pomników spotkały pogarda i represje. 

DZIAŁ WYSTAW ZEWNĘTRZNYCH
Kierownik Działu: Katarzyna Grabowska
kgrabowska@1944.pl, tel. 022 37 66 843

Adres: Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, wejście od ul. św. Teresy

Ceny:

 • bilet normalny – 10zł
 • bilet ulgowy – 8 zł
 • oprowadzanie w języku polskim – 50 zł
 • lekcja muzealna – 80 zł

W poniedziałki wstęp do Muzeum jest bezpłatny.

Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów, uprawniających do zniżki:

 • uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce,
 • osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • osobom posiadającym Warszawską Kartę Turysty.

Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • Powstańcom Warszawskim,
 • osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • dzieciom do lat siedmiu,
 • posiadaczom Karty Polaka
 • członkom Klubu Przyjaciół Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej,
 • dziennikarzom na podstawie ważnej legitymacji prasowej,
 • kombatantom, inwalidom wojennym i osobom represjonowanym.

REGULAMIN ZWIEDZANIA
Godziny otwarcia: ekspozycja czynna codziennie oprócz wtorków w godz. 10-18 (ostatnie wejście o godz. 17.00)
- max. liczebność grupy - 25 osób
- oprowadzanie z przewodnikiem, obowiązują zapisy mailowe celebezpieki@1944.pl albo telefoniczne +48 572 330 528
www.facebook.com/celebezpieki/

Zobacz także


w rocznicę rzezi woli

Marsz Pamięci ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego

5 sierpnia (piątek) o godz. 19.00 mieszkańcy Warszawy zgromadzą się przy skwerze Pamięci, u zbiegu ulicy Leszno i alei Solidarności, a następnie przejdą ulicami Woli.

więcej
O Muzeum

Władze Muzeum

Muzeum Powstania Warszawskiego zarządzają następujące osoby

więcej
o Muzeum

Historia

Zapoznaj się z historią Muzeum Powstania Warszawskiego

więcej