Podsumowanie konferencji naukowej „Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945. Bilans historiografii i dezyderaty badawcze”

Podczas dwudniowej konferencji badacze z 11 ośrodków naukowych z Polski i Niemiec starali się podsumować dotychczasowy stan badań nad niemiecka okupacją Polski lat 1939-1945. Konferencja była okazją także do poinformowania o aktualnie prowadzonych badaniach.

Niezmiernie ciekawe były informacje o organizacji sądownictwa na okupowanych ziemiach polskich oraz o próbie szacowania strat polskiej kultury podczas wojny. Duże zainteresowanie wywołała najnowsza próba oszacowania strat osobowych pod okupacją niemiecką. Pomimo tego, że od zakończenia wojny minęło już niemal 75 lat, historycy wciąż spierają się o bilans polskich strat. Po zakończeniu wojny władze komunistyczne wskazały liczbę 6 mln 28 tys. ofiar niemieckiej okupacji Polski.  Była to jednak decyzja polityczna, oderwana do wyników badań. Dr hab. Konrad Wnęk, zajmujący się demografią historyczną, podczas konferencji zaprezentował najnowsze szacunki. Według tych ustaleń, w czasie niemieckiej okupacji śmierć poniosło ok 5,2 mln. obywateli państwa polskiego. Oczywiście do tej liczby należy dodać ofiary okupacji sowieckiej.    

W imieniu organizatorów – Muzeum Powstania Warszawskiego i Instytutu Zachodniego – dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Fot. Dorota Kaszuba / Muzeum Powstania Warszawskiego

Zobacz także

Nasz newsletter