Spotkanie z Siostrą Janiną Chmielińską.

Spotkanie cykliczne organizowane przez Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944. Gościem będzie Siostra Janina Chmielińska, ps. „Chmiel”, podczas Powstania Warszawskiego sanitariuszka w zgrupowaniu AK „Kryska”...

Spotkanie cykliczne organizowane przez Stowarzyszenie Pamięci Powstania 

Warszawskiego 1944. Gościem będzie Siostra Janina Chmielińska, ps. „Chmiel”,  podczas Powstania Warszawskiego sanitariuszka w zgrupowaniu AK „Kryska”,  szpital polowy nr 3 przy ul. Okrąg 2 (później Okrąg 4a). Spotkania w MPW z  cyklu „Świadkowie Historii” odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca.      19 XI 2011, godz. 11.00, Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego. Wstęp  wolny. 

Zobacz także

Nasz newsletter