Tematy lekcji on-line

edukacja

Zachęcamy do udziału w lekcjach muzealnych prowadzonych zdalnie.

Szkoła podstawowa, klasy II-IV 

Szkoła podstawowa, klasy V-VI

Szkoła podstawowa, klasy VII-VIII 

Liceum, Technikum, Szkoła branżowa

Lekcje w Celach Bezpieki

Szkoła podstawowa, klasy II-IV 

Kim byli konspiratorzy

Podczas wirtualnej lekcji dotyczącej czasów okupacji zapoznamy się z podstawowymi faktami związanymi z tym okresem. Ponadto dowiemy się, kim byli konspiratorzy i w jaki sposób walczyli z okupantem. Poznamy konspiracyjne skrytki i szyfry. Dowiemy się, czemu służyło przyjmowanie pseudonimów. Spróbujemy  też odpowiedzieć na pytanie, czy każdy mógł zostać konspiratorem.

Kim byli Powstańcy

Na zajęciach poznamy podstawowe fakty dotyczące Powstania Warszawskiego. Podczas wirtualnego spotkania poszukamy odpowiedzi na pytania: Kim byli Powstańcy? Jakimi umiejętnościami musieli się wykazywać? Jakich zasad musieli przestrzegać? Edukator przy pomocy dostępnych multimediów oraz przygotowanych rekwizytów przedstawi elementy codziennego życia żołnierzy, harcerzy czy sanitariuszek.

Symbole Polskiego Państwa Podziemnego

Podczas wirtualnej lekcji porozmawiamy o znaczeniu symboli narodowych, których używanie w okresie okupacji było zakazane. Edukator przybliży uczniom znaki i terminy związane z Małym Sabotażem oraz walką konspiracyjną. Po zajęciach będziemy potrafili rozpoznać i omówić symbole używane podczas Powstania Warszawskiego.

 

Szkoła podstawowa, klasy V-VI

Dzieci walczącej stolicy

Na zajęciach zapoznamy się z losem dzieci podczas Powstania Warszawskiego. Porozmawiamy o trudnej sytuacji rówieśników z 1944 roku, omówimy warunki ich życia. Dowiemy się, jakie zadania stawały przed nimi w czasie walk o Warszawę oraz dlaczego nie mogły walczyć z bronią w ręku. Zastanowimy się nad tym, dlaczego najmłodsze dzieci były szczególnie chronione w czasie walk.

Harcerska Poczta Polowa

Szare Szeregi i ich najmłodsi członkowie – Zawiszacy to główny temat tej lekcji. Poznamy też działalność Harcerskiej Poczty Polowej w okresie Powstania Warszawskiego, a w szczególności zasady jej funkcjonowania oraz reguły powstańczej korespondencji.

 

Szkoła podstawowa, klasy VII-VIII 

63 dni niepodległej Polski

To lekcja faktograficzna, podczas której omawiamy najważniejsze wydarzenia związane z Powstaniem Warszawskim. Dowiemy się, w jakich warunkach walczyli Powstańcy oraz że w czasie zaciętych walk w Warszawie ujawniły się struktury niepodległego państwa polskiego.

Powstańczy dzień powszedni

Na lekcji poznamy życie codzienne żołnierzy i ludności cywilnej w powstańczej Warszawie. Dowiemy się, jakie były warunki bytowe i potrzeby życiowe warszawiaków. Omówimy uroczystości religijne i wydarzenia kulturalne odbywające się w stolicy w sierpniu i wrześniu 1944 roku.

 

Liceum, technikum, szkoła branżowa

Bić się czy nie bić? – geneza wybuchu Powstania

To lekcja problemowa, podczas której ukazujemy przyczyny  i okoliczności wybuchu Powstania Warszawskiego. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, czy warto było wtedy podejmować walkę w Warszawie.

Ludność cywilna w Powstaniu

Na lekcji problemowej poświęconej sytuacji ludności cywilnej w Powstaniu Warszawskim dowiemy się, jakie straty ponieśli warszawiacy podczas walk w stolicy, i porozmawiamy o dramacie polskich rodzin. Rozważymy także dylemat, czy i na ile władze wojskowe mogą narażać życie bezbronnych cywilów.

ZAREJESTRUJ KLASĘ NA LEKCJĘ MUZEALNĄ >

Zobacz także

Nasz newsletter