Wykład historyczny - ,,Krwawe boje o przełamanie Wału Pomorskiego i zdobycie Kołobrzegu”.

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na wykład dr. Zbigniewa Osińskiego, który odbędzie się 29 maja o godz. 18.00 w Audytorium Jana-Nowaka Jeziorańskiego...

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na wykład dr. Zbigniewa Osińskiego ,,Krwawe boje o przełamanie Wału Pomorskiego i zdobycie Kołobrzegu”, który odbędzie się 29 maja o godz. 18.00 w Audytorium Jana-Nowaka Jeziorańskiego.

Wykładowca poruszy m.in. następujące wątki:

Gdzie przebiegała linia umocnień Pommernstellung? Które oddziały polskie brały udział w walkach na Pomorzu? Gdzie miała miejsce ostatnia szarża kawalerii polskiej? Kto zamordował polskich żołnierzy w Podgajach?


Zbigniew Osiński – doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w tematyce dziejów nowożytnych Polski oraz nauk pomocniczych historii. Autor monografii ,,Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI-XVII wieku”. Pracuje w Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zobacz także

Nasz newsletter