Wykład historyczny - ,,Walki II Korpusu na Półwyspie Apenińskim”.

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na wykład ,,Walki II Korpusu na Półwyspie Apenińskim”, który odbędzie się 22 maja o godz. 18.00 w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego...

Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na wykład ,,Walki II Korpusu na Półwyspie Apenińskim”, który odbędzie się 22 maja o godz. 18.00 w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wykładowca przedstawi genezę powstania II Korpusu oraz jego szlak bojowy.

Prelegent odpowie na następujące zagadnienia:
1. Gdzie przebiegały umocnienia Linii Gustawa i Linii Gotów?
2. Kto zagrał Hejnał Mariacki w ruinach klasztoru na Monte Cassino?
3. Gdzie walczyła Samodzielna Kompania Komandosów?
4. Które miasta włoskie wyzwolili żołnierze polscy?

Mirosław Czado – absolwent Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat systemów wychowawczych w II RP. Pracuje jako przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zobacz także

Nasz newsletter