Wystawa plenerowa „Zachowajmy ich w pamięci” już otwarta

w parku Powstańców Warszawy

Wystawa poświęcona ofiarom cywilnym Powstania Warszawskiego to jedna z najważniejszych inicjatyw Muzeum Powstania Warszawskiego. Oryginalną instalację z nazwiskami zaginionych lub poległych w sierpniu i wrześniu 1944 roku można ponownie zobaczyć w parku Powstańców Warszawy na Woli.

Przywracamy pamięć o ofiarach cywilnych 1944 roku

W 2015 roku Muzeum Powstania Warszawskiego po raz pierwszy zorganizowało Marsz Pamięci. Ponad tysiąc warszawiaków przeszło ulicami Woli, by złożyć hołd ludności cywilnej. Zwieńczeniem marszu była inauguracja wystawy „Zachowajmy ich w pamięci” poświęconej ofiarom cywilnym 1944 roku. Obie inicjatywy zostały przychylnie przyjęte przez warszawiaków, dlatego Muzeum postanowiło kontynuować ten projekt w kolejnych latach.

Na podświetlanych nocą 93 bryłach prezentowanych jest 57 189 nazwisk mieszkańców stolicy poległych lub zaginionych w Powstaniu Warszawskim. Obok imion i nazwisk ofiar widnieje data urodzenia oraz ostatnie miejsce pobytu lub zamieszkania. Dotychczas listę uzupełniono o 1754 nowe nazwiska i dokonano 3316 korekt już istniejących informacji.

Internetowa baza ofiar cywilnych nieustannie aktualizowana

Największy dostępny zbiór danych osób, które zginęły w Powstaniu Warszawskim, od ponad roku dostępny jest na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. Powstał on dzięki wieloletnim kwerendom i pracom archiwizacyjno-redakcyjnym. Muzeum Powstania Warszawskiego dokłada wszelkich starań, aby ten wyjątkowy zbiór danych on-line był stale uzupełniany. Dział Archiwum MPW na bieżąco poddaje weryfikacji i nanosi wszelkie zgłaszane poprawki. Stworzenie rzetelnej i dokładnej listy tych, którzy zginęli z rąk niemieckiego okupanta, to proces długotrwały i skomplikowany. Dlatego też nieustannie prosimy Państwa o wsparcie w uzupełnianiu tej listy. Jeśli tylko posiadają Państwo informacje lub wiedzę o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli bądź zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego, zachęcamy do zgłaszania swoich uwag w formularzu znajdującym się na muzealnej stronie internetowej. Można także zgłosić się do Działu Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego: tel. 22 539 79 31, e-mail: ofiarycywilne@1944.pl lub osobiście do siedziby Muzeum przy ul. Grzybowskiej 79 w Warszawie. Wszelkie uwagi będą poddawane weryfikacji merytorycznej przez grono historyków i udostępniane na muzealnej stronie internetowej.

Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, podkreśla: Nieszablonowa prezentacja treści na wystawie ma głęboki wymiar emocjonalny – w symboliczny sposób umożliwia oddanie czci i okazanie szacunku poległym mieszkańcom stolicy. Pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w rozbudowywanie listy ofiar cywilnych. To dzięki Państwa wsparciu możemy tworzyć jak najbardziej rzetelną listę mieszkańców Warszawy, którzy padli ofiarą niemieckiego okupanta. Zależy nam na tym, aby w przyszłości świadectwem tragicznego losu warszawiaków w 1944 roku była Ściana Pamięci, gdzie na trwałe upamiętnione zostaną ofiary cywilne Powstania Warszawskiego.


fot. Marek Michalski/MPW

Koncepcja merytoryczna wystawy „Zachowajmy ich w pamięci”: Jan Ołdakowski, Dariusz Gawin, Paweł Kowal
Konsultacja historyczna: prof. Tomasz Szarota, dr hab. Michał Kopczyński, dr Maciej Wyrwa
Autorzy projektu architektonicznego i graficznego wystawy: Justyna Czerniakowska, Ola Kot, Michał Paszke
Realizacja wystawy: ABN Studio

Zobacz także

Nasz newsletter