XIII Koncert Niepodległości „Bóg Honor Ojczyzna”

11.11.2021

Koncert dedykowany jest polskiemu duchowieństwu. Jego narracja ukaże zasługi dla Rzeczypospolitej, jakie na przestrzeni wieków oddawali duchowni Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań.

Kolejna premiera spektaklu odbędzie się w formule on-line z publicznością. Koncert Niepodległości to projekt, którego realizację rozpoczęto 14 lat temu. Jego twórcami są polsko-kanadyjska wokalistka i kompozytorka Ola Turkiewicz oraz Jacek ”Wiejski” Górski, scenarzysta, reżyser i producent a także opozycjonista z czasów PRL. Premiera Koncertu Niepodległości miała miejsce w 2009 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego. Obecny dorobek Koncertu Niepodległości to 41 edycji w Polsce i za granicą, 167 kompozycji i aranżacji oraz ponad 20 odrębnych scenariuszy. Projekt tworzy międzynarodowy zespół muzyków sesyjnych, w którego skład weszło przez lata ponad 250 artystów z Polski, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Armenii.  Występując pod nazwą Polish Independence Concert w 2019 roku zespół zaprezentował anglojęzyczną edycję „Poland” w Bazie NATO w Ādaži na Łotwie. Ponadto zrealizowano dwujęzyczne edycje międzynarodowe w Australii i w Kanadzie, na Litwie i na Łotwie.

REZERWACJA WEJŚCIÓWEK: koncertniepodleglosci@gmail.com

Listopadowa premiera Koncertu dedykowana jest duchownym, w tym kapelanom wojskowym i robotniczym, wybitnie zasłużonym dla niepodległości Rzeczypospolitej. Inspiracją tytułu XIII edycji „Bóg Honor Ojczyzna” jest dewiza wprowadzona na sztandary wojska Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dekretem Prezydenta Władysława Raczkiewicza w 1943 roku, a przywrócona na sztandary Wojska Polskiego w 1993 r. Narracja koncertu osadzona jest w ponad 1050-letniej historii Polski. Koncert jest hołdem złożonym ofierze, jaką duchowni złożyli na ołtarzu Ojczyzny. Szczególny nacisk położony zostanie na ukazanie wybitnych postaci, które w XX wieku, wpłynęły na los kraju i narodu Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którzy przeprowadzili polski Kościół i Polaków przez okres komunizmu przyczyniając się do jego obalenia, nie tylko w Polsce, ale i w całym Bloku Wschodnim.

Obok postaci powszechnie znanych, jak zamordowany przez komunistów ks. Jerzy Popiełuszko, ukażemy postaci wielu innych duchownych, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny, jak m.in. gen. ks. Stanisław Brzóska zwany ostatnim powstańcem styczniowym, ks. Ignacy Skorupka poległy w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku, o. Maksymilian Kolbe zamęczony w KL Auschwitz, kapelan WP Jan Ziółkowski rozstrzelany w Katyniu i ks. Bolesław Stefański dowódca i kapelan oddziału żołnierzy wyklętych.

Opowiadając o oblężeniu Częstochowy przez Szwedów, Konfederacji Barskiej czy Bitwie Warszawskiej zwanej często Cudem nad Wisłą, wskażemy na nierozerwalny związek pomiędzy religijnością i kultem maryjnym oraz rozbudzaniem patriotyzmu i czynem niepodległościowym Polaków. Muzyczno-słowną podróż rozpoczniemy we wczesnym średniowieczu przywołując postaci: św. Wojciecha, św. Stanisława ze Szczepanowa, tatarską rzeź Dominikanów sandomierskich w 1260 roku czy duchownych mordowanych wraz z wiernymi przez Krzyżaków. Nie do przecenienia jest wsparcie polskich duchownych dla powstań narodowych, udział księży-kapelanów w tworzeniu ruchu peowiackiego i legionowego, wspieranie konspiracji niepodległościowej po 1939 roku, ich udział w Powstaniu Warszawskim, obecność w szeregach AK, BCh, NSZ a po 1944 roku w oddziałach Żołnierzy Niezłomnych. Fundamentalne jest też wsparcie duchowieństwa udzielone opozycji demokratycznej i ruchów niepodległościowych w okresie PRL. Przypomnimy martyrologię polskich duchownych wielu wyznań mordowanych m.in. przez Sowietów w Katyniu, Charkowie i Twerze, przez Niemców w KL Dachau i KL Auschwitz oraz w katowniach komunistycznej bezpieki, jak bp Antoni Baraniak.

Ukazany zostanie też wkład w niepodległość duchownych innych wyznań jak np. Dow Ber Meisels rabin krakowski i naczelny rabin Warszawy, orędownik wsparcia Żydów dla polskiego ruchu powstańczego czy arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego Józef Teodorowicz, żarliwy polski patriota i poseł na sejm II Rzeczypospolitej.

Muzyka hybrydowa w Sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Na repertuar XIII Koncertu Niepodległości „Bóg Honor Ojczyzna” składają się m.in. hybrydowe aranżacje polskich hymnów, pieśni wojskowych i religijnych oraz współczesne kompozycje instrumentalne. Zaprezentowana zostanie pieśń  Bogurodzica (XIV-XV w.) wykonana w oparciu o graduał dominikański z 1630 r., Gaude Mater Polonia (1253), Szaniec Czarnej Madonny (kompozycja instrumentalna, 2021), Modlitwa za Rzecz Pospolitą naszą i za Króla (1559), Pieśń Konfederatów Barskich | Zdaj się Polaku w opiekę Maryi (1768), Thornan (kompozycja instrumentalna, 2021), Ostatni Partyzant, pieśń o ks. Stanisławie Brzózce (1905), Ksiądz – bohater (1920), Golgota (kompozycja instrumentalna, 2021), Modlitwa Armii Krajowej (1939), Modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych (1940), Z dawna Polski Tyś Królową (1860), Ojczyzno ma (1983), O której berła | Pieśń żeglarska do Najśw. M.P. (wg zapisu z 1838). Na zakończenie artyści odśpiewają Mazurek Dąbrowskiego (1797).

Pozostałe tegoroczne działania Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej

W Internecie udostępnione zostaną w tym roku 4 premiery on-line zrealizowane przez twórców Koncertu Niepodległości. Są to trzy edycje wydarzenia, tj.: „1981” (od 24.10.2021 dostępny w sieci), „Leśni”(26.11.2021 g.20) i „Bóg Honor Ojczyzna” (13.11.2021 g.20) oraz spektakl muzyczno-baletowy „Triumph Satyrów Leśnych” (26.12.2021 g.20) stworzony do elektro-akustycznej suity Oli Turkiewicz oraz panegiryku na cześć króla Stefana Batorego napisanego przez Bartosza Paprockiego w 1582 roku. Kolejne edycje on-line udostępnione w roku ubiegłym to „Dominium Maris”, „Niepokorne” oraz Koncert Niepodległości na okręcie ORP Błyskawica.

Rozbudowywany jest także historyczno-edukacyjny portal Śpiewnik Niepodległości. Od 2017 r. Udostępnia on dorobek polskiej pieśni patriotycznej wraz z narzędziami do samodzielnej nauki ich wykonywania oraz przykładowymi interpretacjami Koncertu Niepodległości. Pieśni opatrzone są komentarzem literackim i historycznym, a portal jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Nowatorski projekt wysoko doceniła społeczność internetowa. Obecnie Śpiewnik gromadzi blisko milion indywidualnych użytkowników (głównie młodzież i animatorów kultury), którzy dokonali ponad 2 miliony odsłon. Portal udostępnia funkcjonalność tworzenia play-list oraz indywidualny generator, dzięki któremu każdy może stworzyć własny, spersonalizowany Śpiewnik Niepodległości, możliwy do wykreowania w formie wydruku lub w pliku na dowolne urządzenie mobilne.

Ekipa Koncertu Niepodległości „Leśni” – łącznie blisko 20 twórców!

W internetowej premierze  edycji „Bóg Honor Ojczyzna” zrealizowanej w Muzeum Powstania Warszawskiego wystąpi zespół Koncertu Niepodległości w składzie: Ola Turkiewicz (śpiew, aranżacje, kompozycje), Tomasz Bacajewski (śpiew), Zespół Muzyki Dawnej „Jerycho” (śpiew), Paweł Jabłoński (instrumenty klawiszowe, aranżacje, kompozycje), Krzysztof Kowalewski (gitary, aranżacje, kompozycje), Piotr Krzemiński (trąbka), Marcin Ritter (bas, aranżacje), Karol Domański (perkusja), Wojciech Hartman (I skrzypce), Kamila Szalińska-Bałwas (I skrzypce), Paulina Mastyło-Fałkiewicz (II skrzypce), Anna Szalińska-Zaziębło (II skrzypce), Agnieszka Dobrzyńska (altówka), Igor Kabalewski (altówka) i Olga Łosakiewicz-Marcyniak (wiolonczela), Justyna Meliszek-Skrętkowska – wiolonczela. Narracja Koncertu Niepodległości : Robert Czebotar

Scenariusz, reżyseria i realizacja: Jacek „Wiejski” Gorski

Organizatorzy: Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej | Muzeum Powstania Warszawskiego

Patronat Narodowy: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Patronat honorowy: Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej

Patronat honorowy: Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

Dofinansowanie:

Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Partnerzy Koncertu: PKO Bank Polski | Totalizator Sportowy | Stowarzyszenie Autorów ZAIKS

Sponsor: Polska Grupa Energetyczna PGE

Patronat Medialny:  Polskie Radio

 

Organizator i kontakt dla mediów: Jacek „Wiejski” Górski, 601-130016, koncertniepodleglosci@gmail.com

Więcej informacji: www.koncertniepodleglosci.pl |  Koncert Niepodległości / Facebook

Zobacz także

Nasz newsletter