Zakochana Warszawa – pierwsza odsłona.

Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęło właśnie projekt z zakresu animacji kultury, który jest skierowany do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ich opiekunów. Celem projektu „Zakochana Warszawa” jest...

Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęło właśnie projekt z zakresu animacji kultury, który jest skierowany do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ich opiekunów. Celem projektu „Zakochana Warszawa” jest zaangażowanie w życie kulturalne stolicy młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, przy wykorzystaniu fotografii. Projekt będzie również platformą wymiany doświadczeń między pedagogami pracującymi z młodzieżą z zespołem Downa a animatorami kultury pracującymi w Muzeum Powstania Warszawskiego.

W ramach projektu planowane są takie działania, jak warsztaty fotografii dla grup młodzieży z zespołem Downa z dwóch warszawskich szkół (Zespołu Szkół Specjalnych Nr 100 przy ul. Czarnieckiego oraz Zespołu Szkół Specjalnych Nr 105 przy ul. Długiej), stworzenie poradnika fotografowania dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich opiekunów, który zostanie opracowany w tekście łatwym do czytania wraz z filmem dokumentująco-instruktażowym oraz stworzenie metodologii oprowadzania osób niepełnosprawnych intelektualnie po Muzeum Powstania Warszawskiego. Jednym z głównych celów podjętych działań jest możliwość ich adaptacji do warunków innych instytucji kultury i placówek zainteresowanych takim zaangażowaniem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Powstałe w ramach projektu materiały zostaną ogólnie udostępnione. Po warsztatach dla młodzieży z warszawskich szkół zostaną zorganizowane wystawy ich prac powstałych podczas warsztatów. 29 maja odbędzie się finał projektu, podczas którego zostanie przedstawione podsumowanie przeprowadzonych działań oraz odbędzie się promocja publikacji i prezentacja filmu.

Muzeum Powstania Warszawskiego, jako najbardziej nowoczesna instytucja kultury w Polsce, dąży do zaangażowania wszystkich grup społecznych w poznawanie historii i kultury stolicy. Muzeum zostało zbudowane w taki sposób, aby każdy mógł je zwiedzić i poznać historię Powstania Warszawskiego. Muzeum w 2005 roku otrzymało Grand Prix w konkursie Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji na budynek w stolicy najlepiej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Partnerami projektu są:

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”  www.bardziejkochani.pl >
Zespół Szkół Specjalnych Nr 100 przy ul. Czarnieckiego  www.zss100.waw.pl >
Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 przy ul. Długiej  www.zss105.com.pl >


Projekt jest zrealizowany w ramach programu Akademia Orange.

Fot. MPW, M. Cudna 

Zobacz także

Nasz newsletter