2019-2024

Zarządzenie NR 1158/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r.

W sprawie powołania dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 15 ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 i poz. 1608 oraz z 2019 r. poz. 115 i poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Jana Ołdakowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy.

§ 3.

1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Rafał Trzaskowski

Treść Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy >

Zobacz także


spot z okazji 75. rocznicy

Łączą nas wartości

Zapytaliśmy naszych Bohaterów – Powstańców Warszawskich, co jest dla nich najważniejsze w życiu. ZOBACZ WIDEO!

więcej
4.08

Pomagamy i chronimy, czyli służby pomocnicze w Powstaniu Warszawskim

Zapraszamy na rodzinne spotkanie edukacyjne z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego.

więcej
od 26 lipca do 13 października

Wystawa „Powstanie Warszawskie 1944” w Berlinie

25 lipca w Centrum Dokumentacji Topografia Terroru w Berlinie została otwarta wystawa „Warsaw Rising 1944/ Der Warschauer Aufstand 1944” (wystawa dwujęzyczna niemiecko-angielska) przygotowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

więcej
#PamiecWKadrze

Wyniki konkursu fotograficznego Pamięć „W” kadrze

Spośród ponad tysiąca trzystu nadesłanych prac jury wyłoniło zwycięzców i wyróżnionych w dwóch kategoriach: zdjęcie pojedyncze i fotoreportaż.

więcej