2019-2024

Zarządzenie NR 1158/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r.

W sprawie powołania dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 15 ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 i poz. 1608 oraz z 2019 r. poz. 115 i poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Jana Ołdakowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy.

§ 3.

1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Rafał Trzaskowski

Treść Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy >

Zobacz także


1.08

Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI

To inicjatywa muzyczna, która na stałe wpisała się w gamę wydarzeń organizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach obchodów wybuchu powstania w 1944 roku.

więcej
22.06-8.09

IX edycja międzymuzealnej gry „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś ty!”

Już po raz dziewiąty zapraszamy wszystkie rodziny z dziećmi na wakacyjną przygodę, która potrwa od 22 czerwca do 8 września 2019 roku.

więcej
rekrutacja

Zostań wolontariuszem podczas obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego i Urząd m.st. Warszawy zapraszają do udziału w wolontariacie podczas tegorocznych obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego.

więcej
zobacz program

Nowy sezon Pokoju na lato

Już po raz piąty, wśród szklanych wieżowców i starych wolskich kamienic, na zielonej skarpie tuż przy Muzeum Powstania Warszawskiego, powstanie letni pawilon kulturalny Pokój na lato.

więcej