Zmodernizowana ekspozycja „Niemcy w Warszawie”

2019

Pokrętła i dźwignie uruchamiające i przemieszczające plansze z tekstami i zdjęciami oraz nowe rozwiązania technologiczne znajdziecie na naszej zmodernizowanej ekspozycji pt. „Niemcy w Warszawie”. A jednym z jej eksponatów jest... mina samobieżna „Goliath”!

„Goliath” był dolny zniszczyć budynek pokaźnych rozmiarów, a unieszkodliwienie go wymagało przecięcia kabli sterujących. Powstańcy budowali przed barykadami niewielkie przeszkody, uniemożliwiające minom dotarcie do celu. Podczas Powstania Warszawskiego Niemcy przeprowadzili co najmniej 56 ataków z użyciem 92 „Goliathów”.

Na ekspozycji ⤵

☑ posłuchacie, jak głośny był dźwięk jadącego „Goliatha”

☑ obejrzycie oryginalną kronikę niemiecką z 1944 roku ze zbiorów Bundesarchiv pokazującą, jak Goliath wysadza i unieszkodliwia czołg

☑ posłuchacie Powstańców opowiadających o atakach miny

Modernizacja ekspozycji przeprowadzona dzięki wsparciu PGNiG.

Zobacz także

Nasz newsletter