FOTOTEKA: Kanały
Fotografia z Powstania Warszawskiego. Powstańcy ze Starówki po wyjściu z kanałów na jednej z posesji przy ul. Wareckiej. Śródmieście Północne.
nr inwentarzowy MPW-IP/889
data wykonania 1 września 1944
autor zdjecia Joachim Joachimczyk „Joachim”
źródło MPW

Kanały

Podziemny system kanałowy zapewniał Powstańcom możliwość przejścia między odciętymi od siebie dzielnicami. Fotografie Joachima Joachimczyka „Joachima” pokazują wyjście powstańców z kanałów na ulicy Wareckiej, po udanej ewakuacji ze Starego Miasta, która miała miejsce pierwszego września. Ujęty został moment wyjścia z włazu, osłoniętego barykadą, odpoczynek i zbiórka powstańców. Marian Grabski „Wyrwa” z bezpiecznej odległości dokumentował powstańców wychodzących z kanałów w Alejach Ujazdowskich. Uwagę zwraca także zdjęcie autorstwa Sabiny Żdżarskiej „Anny”, prezentujące czwórkę tzw. „kanalarzy”, czyli przewodników kanałowych: dwie kobiety i dwóch mężczyzn, w brudnych ubraniach i z latarkami na pasku.