SŁUŻBA ZDROWIA, SZPITALE

SŁUŻBA ZDROWIA, SZPITALE (145)

Zebrane tu zdjęcia dokumentują działalność powstańczej służby zdrowia, począwszy od wynoszenia rannych z pola walki przez patrole sanitarne, poprzez funkcjonowanie szpitali i punktów opatrunkowych, aż po ratowanie pacjentów ze zniszczonych w wyniku bombardowań placówek, a następnie ich ewakuację poza Warszawę, np. do Milanówka, co zarejestrował Romuald Witkowski. W sierpniu i wrześniu w mieście funkcjonowało kilkadziesiąt szpitali, a także setki punktów sanitarnych. Bardzo ciekawe są zdjęcia Eugeniusza Lokajskiego pokazujące zabiegi chirurgiczne przeprowadzane tam w skrajnie trudnych warunkach. Wiele obrazów to zdjęcia pozowane, typowo pamiątkowe, na których można z bliska zobaczyć zarówno pacjentów, jak i opiekujący się nimi personel medyczny.

Fototeka MPW

Zobacz unikatową bazę zdjęć z Powstania Warszawskiego, okresu okupacji, a także przedwojennej i powojennej Warszawy.

Cennik zdjęć

Bez praw do publikacji (prywatnie, prezentacje szkolne i naukowe): 0 zł
Prawo do jednorazowej publikacji dla wydawnictw niekomercyjnych: 50 zł
Prawo do jednorazowej publikacji dla wydawnictw komercyjnych: 100 zł
Jednorazowa publikacja na okładce: 250 zł

Zakupione pliki przekazywane są w rozdzielczości 300 dpi w formatach:
bez praw do publikacji: plik JPG,
z prawem do publikacji: plik TIFF.

Jak zamawiać zdjęcia


Dodaj wybrane zdjęcia do koszyka (uwaga, dane są zachowane jedynie data is only stored during the current session, logging out will clear the entire order list).
Dodaj wybrane zdjęcia do koszyka zamówień (uwaga, dane są przechowywane tylko podczas bieżącej sesji, wylogowanie spowoduje wyczyszczenie całej listy zamówień).
Po dokonaniu wyboru, naciśnij przycisk ‘złóż zamówienie’ i uzupełnij w oświadczeniu informacje, dotyczące formy i celu wykorzystania zdjęć (np. lekcja historii w szkole…, praca magisterska pod tytułem… na uczelni…, tytuł publikacji, autor, wydawca, data wydania, itp.).
Jeżeli chcesz otrzymać fakturę, zaznacz ‘Chcę otrzymać fakturę’. Tutaj możesz podać dane do faktury.
Na podany przy rejestracji adres e-mail otrzymasz automatycznie wygenerowaną fakturę pro forma. Zamówienie zostanie zrealizowane po jej opłaceniu.

Regulamin Fototeka

Regulamin.pdf

Nasz newsletter