UZBROJENIE (403)

Ta kategoria obejmuje fotografie, na których pojawia się używana podczas Powstania broń. Zobaczyć tu można uzbrojenie powstańczej produkcji: miotacze ognia, butelki zapalające oraz pistolety maszynowe Błyskawica, produkowane w podziemnej rusznikarni. Zdjęcia pokazują także sprzęt z alianckich zrzutów; brytyjskie granatniki przeciwpancerne PIAT i pistolety maszynowe Sten uzupełniły stosunkowo skromny powstańczy arsenał. Seria fotografii Eugeniusza Lokajskiego dokumentuje rozbrajanie niewybuchu niemieckiego pocisku moździerzowego, który przebił podłogę w kawiarni Adria. Odzyskany materiał wybuchowy posłużył do napełniania powstańczych granatów. Na zdjęciach typowo pamiątkowych, do których żołnierze chętnie pozowali z bronią, można przyjrzeć się z bliska detalom pistoletów, karabinów i granatów różnych typów.

Fototeka MPW

Zobacz unikatową bazę zdjęć z Powstania Warszawskiego, okresu okupacji, a także przedwojennej i powojennej Warszawy.

Cennik zdjęć

Bez praw do publikacji (prywatnie, prezentacje szkolne i naukowe): 0 zł
Prawo do jednorazowej publikacji dla wydawnictw niekomercyjnych: 50 zł
Prawo do jednorazowej publikacji dla wydawnictw komercyjnych: 100 zł
Jednorazowa publikacja na okładce: 250 zł

Zakupione pliki przekazywane są w rozdzielczości 300 dpi w formatach:
bez praw do publikacji: plik JPG,
z prawem do publikacji: plik TIFF.

Jak zamawiać zdjęcia


Dodaj wybrane zdjęcia do koszyka (uwaga, dane są zachowane jedynie data is only stored during the current session, logging out will clear the entire order list).
Dodaj wybrane zdjęcia do koszyka zamówień (uwaga, dane są przechowywane tylko podczas bieżącej sesji, wylogowanie spowoduje wyczyszczenie całej listy zamówień).
Po dokonaniu wyboru, naciśnij przycisk ‘złóż zamówienie’ i uzupełnij w oświadczeniu informacje, dotyczące formy i celu wykorzystania zdjęć (np. lekcja historii w szkole…, praca magisterska pod tytułem… na uczelni…, tytuł publikacji, autor, wydawca, data wydania, itp.).
Jeżeli chcesz otrzymać fakturę, zaznacz ‘Chcę otrzymać fakturę’. Tutaj możesz podać dane do faktury.
Na podany przy rejestracji adres e-mail otrzymasz automatycznie wygenerowaną fakturę pro forma. Zamówienie zostanie zrealizowane po jej opłaceniu.

Regulamin Fototeka

Regulamin.pdf

Nasz newsletter