WALKA (196)

Zdjęć dokumentujących walki w czasie rzeczywistym powstało niewiele – większość to fotografie pozowane, rekonstruujące wcześniejsze wydarzenia. Odtworzono w ten sposób m.in. zdobycie przez powstańców kościoła Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Stamtąd pochodzi ikoniczna fotografia Eugeniusza Hanemana przedstawiająca powstańca w zburzonym wejściu do świątyni, który schyla się, robiąc unik przed niemieckim pociskiem. Podobny charakter mają zdjęcia Eugeniusza Lokajskiego ukazujące pozorującą atak grupę uzbrojonych powstańców z Kompanii Ochrony Sztabu "Koszta". Wiele fotografii przedstawia żołnierzy na stanowiskach strzeleckich i obserwacyjnych w oknach i na balkonach oraz na barykadach, przy czym zdęcia aranżowano tak, aby wyraźnie uchwycić używaną przez powstańców broń.

Fototeka MPW

Zobacz unikatową bazę zdjęć z Powstania Warszawskiego, okresu okupacji, a także przedwojennej i powojennej Warszawy.

Cennik zdjęć

Bez praw do publikacji (prywatnie, prezentacje szkolne i naukowe): 0 zł
Prawo do jednorazowej publikacji dla wydawnictw niekomercyjnych: 50 zł
Prawo do jednorazowej publikacji dla wydawnictw komercyjnych: 100 zł
Jednorazowa publikacja na okładce: 250 zł

Zakupione pliki przekazywane są w rozdzielczości 300 dpi w formatach:
bez praw do publikacji: plik JPG,
z prawem do publikacji: plik TIFF.

Jak zamawiać zdjęcia


Dodaj wybrane zdjęcia do koszyka (uwaga, dane są zachowane jedynie data is only stored during the current session, logging out will clear the entire order list).
Dodaj wybrane zdjęcia do koszyka zamówień (uwaga, dane są przechowywane tylko podczas bieżącej sesji, wylogowanie spowoduje wyczyszczenie całej listy zamówień).
Po dokonaniu wyboru, naciśnij przycisk ‘złóż zamówienie’ i uzupełnij w oświadczeniu informacje, dotyczące formy i celu wykorzystania zdjęć (np. lekcja historii w szkole…, praca magisterska pod tytułem… na uczelni…, tytuł publikacji, autor, wydawca, data wydania, itp.).
Jeżeli chcesz otrzymać fakturę, zaznacz ‘Chcę otrzymać fakturę’. Tutaj możesz podać dane do faktury.
Na podany przy rejestracji adres e-mail otrzymasz automatycznie wygenerowaną fakturę pro forma. Zamówienie zostanie zrealizowane po jej opłaceniu.

Regulamin Fototeka

Regulamin.pdf

Nasz newsletter