Strona główna

Archiwum historii mówionej

Archiwum Historii Mówionej to około 4000 rozmów z uczestnikami wydarzeń 1944 roku. Relacje bohaterów i świadków Powstania Warszawskiego, w tym mieszkających poza granicami kraju, gromadzimy od początku istnienia Muzeum. Spotkania rejestrowane są kamerą wideo, następnie dokonujemy transkrypcji wywiadu. Teksty pozbawione są redakcyjnych ingerencji
i modyfikacji, dzięki czemu zachowują wartość dokumentu. Osobiste historie składają się na poruszającą opowieść, której kluczowym elementem są wspomnienia dotyczące jednego z ważniejszych wydarzeń
najnowszych dziejów Polski.
wyszukiwanie zaawansowane
Chorąży, sanitariuszka
Henryka Orłowska „Henia”
Data wywiadu: 2007-03-17
Formacja: Zgrupowanie „Chrobry II”
Dzielnica: Śródmieście Północ
Henryka Orłowska, urodzona 28 stycznia 1925 roku w leśniczówce Strzyżyna, stopień chorąży, sanitariuszka Zgrupowania „Chrobry II”, pseudonim „Henia”.Proszę powiedzieć, co pani pamięta ze swo ...
Czytaj więcej
cywil
Tadeusz Osenkowski
Data wywiadu: 2013-03-06
Formacja: -
Dzielnica: Wola
Nazywam się Tadeusz Osenkowski, urodzony w Pułtusku w 1934 roku. Proszę opowiedzieć, co pan robił przed 1 września 1939 roku. Kiedy miałem dwa latka, rodzice sprowadzili się ...
Czytaj więcej
cywil
Jadwiga Opulska
Data wywiadu: 2011-07-04
Formacja: -
Dzielnica: Wola
Moje nazwisko Jadwiga Opulska, z domu Wojewódzka, urodzona w grudniu 1936 roku, w Warszawie. W jakiej dzielnicy przebywała pani w czasie Powstania? W czasie Powstania Warsza ...
Czytaj więcej
cywil
Jan Konrad Olszewski
Data wywiadu: 2013-06-25
Formacja: -
Dzielnica: Mokotów
Jan Konrad Olszewski. W czasie Powstania również używał pan nazwiska Olszewski? Tego samego nazwiska. Rok urodzenia? 1934, koniec. W jakiej dziel ...
Czytaj więcej
cywil
Andrzej Marek Ostrowski
Data wywiadu: 2013-06-27
Formacja: -
Dzielnica: Żoliborz
Moje nazwisko Andrzej Ostrowski, urodziłem się w Warszawie w 1938 roku. Moi rodzice od 1937 roku mieszkali na Żoliborzu, aleja Wojska Polskiego 40 mieszkania 7. Ojciec mój był inżynierem rol ...
Czytaj więcej
cywil
Andrzej Oborski
Data wywiadu: 2013-07-25
Formacja: -
Dzielnica: Żoliborz
Nazywam się Andrzej Oborski, urodziłem się w 1936 roku, ostatniego dnia sierpnia. Prosty rachunek pokazuje, że w czasie Powstania kończyłem osiem lat. To jest okres, kiedy człowiek ma już ci ...
Czytaj więcej
cywil
Zbigniew Ogrodziński „Zbyszko”
Data wywiadu: 2008-01-27
Formacja: -
Dzielnica: Saska Kępa, Praga
Nazywam się Zbigniew Ogrodziński, urodzony 23 lipca 1920 roku w Trzebini. W czasie Powstania Warszawskiego byłem na Saskiej Kępie, odcięty niestety od głównych działań powstańczych.Proszę po ...
Czytaj więcej
cywil
Włodzimierz Ossowski
Data wywiadu: 2015-05-21
Formacja: -
Dzielnica: Wola
Nazywam się Włodzimierz Ossowski. Urodziłem się w Warszawie, na Woli, w 1935 roku. Proszę opowiedzieć o swoim dzieciństwie jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Rodzice pobrali się ...
Czytaj więcej
cywil
Barbara Obrycka
Data wywiadu: 2011-09-12
Formacja: -
Dzielnica: Śródmieście Północne
Barbara Obrycka. Zaczniemy pani opowiadanie od wybuchu wojny, od 1939 roku. Czy pamięta pani wybuch wojny? Tak, pamiętam. Jak go pani zapamiętała? Wiadomoś ...
Czytaj więcej
cywil
Teresa Oliver
Data wywiadu: 2008-10-08
Formacja: -
Dzielnica: Mokotów
Nazywam się Teresa Oliver z domu Izdebska. Urodziłam się 2 września 1935 roku w Warszawie. Jakie są pani najwcześniejsze wspomnienia z czasów okupacji? Nawet z czasów napadu hitlerow ...
Czytaj więcej
cywil
Teresa Irmina Owczynnikow
Data wywiadu: 2010-04-26
Formacja: -
Dzielnica: Żoliborz
Teresa Owczynnikow, z domu Kozłowska. Proszę powiedzieć, jak przebiegało pani życie przed 1 września 1939 roku. Gdzie pani mieszkała, kim byli pani rodzice? Mieszkaliśmy na ...
Czytaj więcej
cywil
Wanda Ostaszewska
Data wywiadu: 2012-08-27
Formacja: -
Dzielnica: Sadyba
Nazywam się Wanda Ostaszewska. Urodziłam się w Piotrkowie Trybunalskim 6 października 1932 roku. Mieszkam w Warszawie od piątego roku życia. Co pani może powiedzieć o dzieciństwie ...
Czytaj więcej