Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy

Agresja Rosji na Ukrainę powoduje niezliczone zbrodnie, cierpienie i ofiary. W takich okolicznościach najważniejsi są ludzie – ludność cywilna narażona na barbarzyńskie bombardowania, żołnierze walczący z agresorem. Ukraińcy dziś giną, broniąc swojej ojczyzny. Każda wojna to jednak także niepowetowane straty w dziedzictwie narodowym i kulturze.

Dziś muzea Ukrainy stają w obliczu ekstremalnych wyzwań – jak ochronić i uratować zbiory, jak zachować spuściznę wielu pokoleń, nad którą sprawują opiekę.

Polska rozumie to aż nadto dobrze. Grabież i zniszczenia dóbr kultury w naszym kraju przybrały wyjątkowe rozmiary w czasie II wojny światowej; kulminacją było całkowite obrabowanie i unicestwienie Warszawy w trakcie Powstania Warszawskiego i bezpośrednio po jego upadku. Podobnych strat nie powinien już nigdy więcej ponieść żaden naród i żadne państwo. Dziś grozi to niestety Ukrainie.

Dlatego, by zapobiec katastrofie i wesprzeć koleżanki i kolegów z Ukrainy, powołujemy Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy. Jego podstawowymi celami są:

– wsparcie wszystkich muzeów i instytucji kultury na Ukrainie w zabezpieczaniu zbiorów, najcenniejszych pamiątek oraz zabytków kultury ukraińskiej;

– wsparcie w dokumentacji, digitalizacji i inwentaryzacji zbiorów;

– przekazywanie materiałów potrzebnych do zabezpieczania i ukrywania zbiorów;

– dzielenie się doświadczeniami;

– zbieranie dokumentacji świadczącej o grabieży i niszczeniu ukraińskich dóbr kultury.

Walka o zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego Ukrainy jest naszą wspólną walką!

Sekretariat Komitetu znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego, przy ul. Grzybowskiej 79 w Warszawie.

Osobą wyznaczoną do kontaktu i koordynującą działania Komitetu jest p. Anna Drozd;

tel.: 22 376 68 36 – numer obsługiwany w języku ukraińskim,

tel.: 22 376 68 43 – numer obsługiwany w języku polskim i angielskim,

tel. kom.: 451 056 094,

e-mail: info@muzealnicydlaukrainy.pl 

Wczoraj rozpoczęliśmy  kontakt z muzeami z Ukrainy w celu rozpoznania ich potrzeb; mamy możliwość transportu na Ukrainę, poszukujemy sponsorów i partnerów logistycznych.

Prosimy jednocześnie o udostępnianie państwa kontaktów do Muzeów Ukrainy na wyżej podany e-mail.

Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy będzie prowadził działalność w mediach społecznościowych:

 

Poprzez media społecznościowe mogą się z nami kontaktować muzea i instytucje ukraińskie, chcące zgłosić potrzebę pomocy oraz muzea i instytucje polskie, chcące włączyć się w prace Komitetu.

Komunikaty zamieszczane w wyżej wymienionych kanałach będą miały zawsze dwie wersje językowe: polską i ukraińską.

Zachęcamy instytucje i muzea wchodzące w skład Komitetu do udostępniania informacji z profilów Komitetu we własnych kanałach w mediach społecznościowych.

W skład Komitetu dotychczas weszli:

Robert Andrzejczyk – Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Bogna Bender-Motyka – Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Grzegorz Berendt – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Piotr Cywiński – Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau

Hubert Czachowski – Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Piotr Dmitrowicz – Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Robert Dusza – Dyrektor Muzeum w Sosnowcu

Wojciech Fałkowski – Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

Dorota Folga-Januszewska – Z-ca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Jacek Friedrich – Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku

Dariusz Gawin – Z-ca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

Andrzej Gołąb – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie

Piotr Górajec – Z-ca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Karolina Grabowicz-Matyjas – Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni

Edward Hałajko – Dyrektor Muzeum Powiatowego w Nysie

Adolf Juzwenko – Dyrektor Ossolineum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pawła Włodkowica

Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

Beata Kiszel – Dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach

Alicja Knast – Dyrektor Galerii Narodowej w Pradze

Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski

Robert Kotowski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach

Paweł Kowal – Ekspert Muzeum Powstania Warszawskiego

Krzysztof Królikowski – Dyrektor Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie

Marek Lasota – Dyrektor Muzeum AK w Krakowie

Sławomir Majcher – Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Karol Makles – Pełnomocnik dyrektora ds. działalności podstawowej Muzeum Śląskie w Katowicach

Tomasz Mazgajski – Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Beata Michalec – Z-ca dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie

Karin Moder – Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni

Marek Mutor – Dyrektor Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Joanna Mytkowska – Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Grzegorz Nowik – Z-ca Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Jan Ołdakowski – Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego

Marianna Otmianowska – Z-ca Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Sławomir Paszkiet – Dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Rafał Pazio – Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

Robert Sadowski – Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku

Jacek Siebel – Dyrektor Muzeum Historii Katowic

Tadeusz Sikora – Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej

Dorota Sławińska-Kamasa – Dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie

Agata Sobczak –  Dyrektor Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

Albert Stankowski – Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego

Katarzyna Szczerbińska-Tercjak – Dyrektor Muzeum Kolejnictwa na Śląsku – Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Wojciech Śleszyński – Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru

Paweł Ukielski – Z-ca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

Zbigniew Wawer – Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Marta Wojciechowska – Dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Hanna Wróblewska – Wiceprzewodnicząca ICOM Polska

Blanka Wyszyńska-Walczak – Prezes Fundacji „ARKA” im. Józefa Wilkonia

Robert Zydel – Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Warszawie

 

 


 

Комітет допомоги музеям України

Агресія Росії проти України спричиняє незліченну кількість злочинів, страждань і жертв. У таких умовах найважливішими є люди – мирне населення, яке зазнає варварських бомбардувань та солдати, які борються з агресором. Сьогодні українці гинуть, захищаючи рідну землю.

Але кожна війнa також означає непоправні втрати в національній спадщині та культурі. Сьогодні українські музеї стикаються з екстремальними викликами – як захистити та зберегти колекції, як зберегти спадщину багатьох поколінь, про які вони піклуються.

Польща це дуже добре розуміє. Розкрадання та знищення культурних цінностей у нашій країні набули виняткових розмірів під час Другої світової війни; кульмінацією стало повне пограбування та знищення Варшави під час Варшавського повстання та одразу після його придушення. Подібних втрат ніколи більше не повинна зазнати жодна нація та держава. На жаль, сьогодні це загрожує Україні.

Тому, щоб не допустити катастрофи та підтримати наших колег з України, ми створюємо Комітет Допомоги Музеям України. Його основними цілями є:

– підтримка всіх музеїв і закладів культури України в охороні колекцій, найцінніших експонатів і пам'яток української культури;

– допомога з документацією, оцифруванням та інвентаризацією колекцій;

– надання матеріалів, необхідних для захисту та переховування колекцій;

– обмін досвідом;

– збір документів, що підтверджують розкрадання та знищення українських культурних цінностей.

Боротьба за збереження культурної та національної спадщини України – це наша спільна боротьба!

 

Секретаріат Комітету розташований у Музеї Варшавського Повстання за адресою ul. Grzybowska 79 у Варшаві.

Контактна особа з координації діяльності Комітету – пані Anna Drozd;

телефон: 22 376 68 36 – номер обслуговується українською мовою,

22 376 68 43 – номер обслуговується польською та англійською мовами,

мобільний телефон: 451 056 094,

електронна пошта: info@muzealnicydlaukrainy.pl

Вчора ми почали зв’язуватися з музеями з України, щоб визначити їхні потреби; маємо можливість транспорту до України, шукаємо спонсорів та логістичних партнерів.

Просимо також надавати свої контакти до Музеїв України на вказану вище електронну адресу.

Комітет допомоги музеям України діятиме в соціальних мережах:


Українські музеї та установи, які бажають повідомити про необхідність допомоги, а також польські музеї та установи, які бажають долучитися до роботи Комітету, можуть зв’язатися з нами через соціальні мережі.

Повідомлення, розміщені на вищезгаданих каналах, завжди матимуть двомовні версії: польську та українську.

Ми заохочуємо установи та музеї, які входять до складу Комітету, ділитися інформацією з профілів Комітету на власних каналах у соціальних мережах.

 

Наразі до складу комісії увійшли:

Robert Andrzejczyk – Директор музею Юзефа Пілсудського в Сулеювку

Bogna Bender-Motyka – Директор Національного Люблінського музею в Любліні

Grzegorz Berendt – Директор Музею Другої світової війни в Гданську

Piotr Cywiński – Директор музею Аушвіц-Біркенау

Hubert Czachowski – Директор Етнографічного музею в Торуні

Piotr Dmitrowicz  – Директор Музею Яна Павла ІІ та примаса Вишинського

Paweł Dusza – Директор музею в Сосновці

Wojciech Fałkowski – Директор Королівського замку у Варшаві

Dorota Folga-Januszewska – Заступник Директора Музею палацу короля Яна III у Віланові

Jacek Friedrich – Директор Національного музею в Гданську

Dariusz Gawin – Заступник Директора Музею Варшавського повстання

Andrzej Gołąb  – Директор Крайового музею в Красниставі

Piotr Górajec – Заступник Директора Музею палацу короля Яна III у Віланові

Karolina Grabowicz-Matyjas – Директор Музею еміграції в Гдині

Adolf Juzwenko – Директор Оссолінеуму, Національний інститут імені Оссолінських у Вроцлаві

Łukasz Kamiński – Голова/Президент Інституту Павла Влодковича

Basil Kerski – Директор Європейського центру солідарності 

Beata Kiszel – Директор музею в Тарновських Гурах

Alicja Knast – Директор Національної галереї в Празі

Robert Kostro – Директор Музею історії Польщі

Robert Kotowski – Директор Національний музей у Кельце

Paweł Kowal – Експерт Музею Варшавського повстання

Krzysztof Królikowski – Директор музею замку та військового госпіталю в Уяздові

Marek Lasota – Директор Музею Армії Крайової в Кракові

Sławomir Majcher  – Директор Музею спорту та туризму у Варшаві

Karol Makles – Представник Директора з основної діяльності Сілезького музею в Катовіцах

Tomasz Mazgajski – Директор Музею та Інституту зоології Польської академії наук

Beata Michalec – Заступник Директора програми Музею Незалежності у Варшаві

Karin Moder – Директор Музею міста Гдині

Marek Mutor – Директор Центру історії Заєздня у Вроцлаві

Joanna Mytkowska – Директор Музею сучасного мистецтва у Варшаві

Grzegorz Nowik – Заступник Директора Музею Юзефа Пілсудського в Сулеювку

Jan Ołdakowski – Директор Музею Варшавського повстання

Marianna Otmianowska – Заступник Директора музею «Королівські Лазеньки» у Варшаві

Sławomir Paszkiet – Директор Музею Марії Склодовської-Кюрі у Варшаві

Rafał Pazio – Директор установи культури місцевого самоврядування «Оссовський парк культури – ворота Варшавської битви 1920 року»

Robert Sadowski – Директор Військового музею в Білостоці

Jacek Siebel – Директор Музею історії Катовіц

Tadeusz Sikora – Директор музею села Кельце

Dorota Sławińska – Камаса Директор Музею Старого Гутно Мазовецьких у Прушкові

Agata Sobczak – Директор музею Зофії та Вацлава Налковських у Воломіні

Albert Stankowski – Директор Музею Варшавського гетто

Katarzyna Szczerbińska-Tercjak – Директор музею залізниці в Сілезії – Фонд охорони промислової спадщини Сілезії

Wojciech Śleszyński  – Директор Музею пам'яті Сибіру

Paweł Ukielski – Заступник Директора Музею Варшавського повстання

Zbigniew Wawer – Директор Королівського музею «Королівські Лазеньки» у Варшаві

Marta Wojciechowska – Директор Музей ім Войцеха Кентшинського в Кентшині

Hanna Wróblewska – Віце-президент ICOM у Польщі

Blanka Wyszyńska-Walczak – Голова фонду «АРКА» імені Юзефа Вільконьа

Robert Zydel – Директор Етнографічного музею у Варшаві

Zobacz także

Nasz newsletter