Konferencja „Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych”

7-8 grudnia

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych” organizowaną przez Muzeum Powstania Warszawskiego przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, pod patronatem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM i Narodowego Centrum Kultury.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane raporty eksperckie dotyczące różnych elementów społecznego oddziaływania muzeów narracyjnych. W spotkaniu wezmą udział muzealnicy z całego kraju, a także eksperci z dziedziny psychologii, historii, badań rynku i ekonomii. Dwa dni obfitować będą w bogaty program, poruszone zostaną najważniejsze kwestie dotyczące współczesnego muzealnictwa.

Konferencja odbędzie się 7 i 8 grudnia 2016 r. w Sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego przy ul. Grzybowskiej 79 w Warszawie.

 

Program konferencji

Środa, 7 grudnia

09.30 – 10.00 Otwarcie konferencji.

10.00 – 12.00

Jak muzea narracyjne zmieniają podejście do historii ?

Prowadzenie: prof. Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Dwugłos:                                                                                                                                                  

Korzenie i tradycja. prof. Dorota Folga-Januszewska, prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM

Współczesność i zmiana. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego

Debata:

dr Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski

prof. Piotr M. Majewski, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej

prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Zamiast podsumowania:

Muzeum narracyjne daleko od stolicy. Dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

12.00 przerwa obiadowa

13:00– 13.30 Kapitał naukowy a styl zwiedzania: inspirujące dane z badań polskich uczniów. Dr Ilona Iłowiecka-Tańska, dr Tomasz Michalik, Centrum Nauki Kopernik

13:30- 14:30

Raport 1: Zmiana pokoleniowa a nowoczesne muzea

Prowadzenie: dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

Koncepcja: dr Błażej Sajduk, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Dyskusja:

prof. Joanna Kurczewska, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

prof. Henryk Domański, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr Anna Stróż, p.o. kierownika Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

14.30 przerwa kawowa

14.45 – 16.15

Raport 2: Boom muzealny w Polsce. Dlaczego Polacy poszli do muzeów? Jak muzea zmieniły polskie miasta?

We współpracy z PWC

Prowadzenie: dr hab. Dariusz Gawin, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

Prezentacja: Mateusz Walewski, Adam Wudarczyk, PWC

Wprowadzenie do debaty: Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

Dyskusja:

dr Michał Niezabitowski,  dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Mirosław Nizio, architekt

Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Piotr Kosiewski, Fundacja im. Stefana Batorego

Barbara Kłaput, projektant, scenarzysta / Kłaput Project

Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Urząd Miasta Wrocławia

16.15 – 16.30 Jak badać motywacje zwiedzających? O wspólnym projekcie badawczym warszawskich muzeów i Centrum Nauki Kopernik. Artur Kalinowski, Centrum Nauki Kopernik

16.30 przerwa kawowa

16.45-18.15

Raport 3: Rodzina w muzeum narracyjnym

Prowadzenie: Lena Cichocka, Muzeum Historii Polski

Prezentacja: Agnieszka Paczyńska, CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Dyskusja:

Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

Robert Mirzyński, dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej Trakt w Poznaniu

dr Ewa K. Czaczkowska, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie

18.30 Kolacja

 

Czwartek, 8 grudnia

10.00 – 11.00

Raport 4: Muzea i srebrny wiek. Jak przygotować muzea dla seniorów?

Prowadzenie: dr Karolina Wolska, Muzeum Powstania Warszawskiego 

Prezentacja: prof. Piotr Francuz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Hubert Francuz, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Dyskusja:

Agnieszka Pawelec, Muzeum Powstania Warszawskiego

Iwo Zaniewski, dyrektor artystyczny agencji reklamowej PZL, artysta malarz

11.00-11.15 Rodzice w Muzeum. Katarzyna Potęga vel Żabik, Centrum Nauki Kopernik

11.15 przerwa kawowa

11.30 – 13.15

Debata na finał: Narracja czyli dobra opowieść. Muzeum z widokiem na przyszłość. Potrzeba autentyczności. Powrót do eksponatu. Architektura i przestrzeń w muzeum narracyjnym. Muzea za 50 lat.

Prowadzenie: Dariusz Karłowicz, Akademia Sztuki Wojennej, „Teologia Polityczna”

Dyskusja:

Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

Michał Borowski, Naczelny Architekt m.st. Warszawy w latach 2003-2006

Joanna Mytkowska, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Hanna Radziejowska, kuratorka projektów kulturalnych i muzealnych, m.in. „Laboratorium muzeum”

13.30 obiad

Wstęp na konferencję z zaproszeniami. Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorami:
Karolina Wolska 
kwolska@1944.pl 
22 376 68 40

Zobacz także

Nasz newsletter