7-8 grudnia

Konferencja „Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych”

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych” organizowaną przez Muzeum Powstania Warszawskiego przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, pod patronatem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM i Narodowego Centrum Kultury.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane raporty eksperckie dotyczące różnych elementów społecznego oddziaływania muzeów narracyjnych. W spotkaniu wezmą udział muzealnicy z całego kraju, a także eksperci z dziedziny psychologii, historii, badań rynku i ekonomii. Dwa dni obfitować będą w bogaty program, poruszone zostaną najważniejsze kwestie dotyczące współczesnego muzealnictwa.

Konferencja odbędzie się 7 i 8 grudnia 2016 r. w Sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego przy ul. Grzybowskiej 79 w Warszawie.

 

Program konferencji

Środa, 7 grudnia

09.30 – 10.00 Otwarcie konferencji.

10.00 – 12.00

Jak muzea narracyjne zmieniają podejście do historii ?

Prowadzenie: prof. Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Dwugłos:                                                                                                                                                  

Korzenie i tradycja. prof. Dorota Folga-Januszewska, prezydent Polskiego Komitetu Narodowego ICOM

Współczesność i zmiana. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego

Debata:

dr Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski

prof. Piotr M. Majewski, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej

prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Zamiast podsumowania:

Muzeum narracyjne daleko od stolicy. Dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

12.00 przerwa obiadowa

13:00– 13.30 Kapitał naukowy a styl zwiedzania: inspirujące dane z badań polskich uczniów. Dr Ilona Iłowiecka-Tańska, dr Tomasz Michalik, Centrum Nauki Kopernik

13:30- 14:30

Raport 1: Zmiana pokoleniowa a nowoczesne muzea

Prowadzenie: dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

Koncepcja: dr Błażej Sajduk, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Dyskusja:

prof. Joanna Kurczewska, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

prof. Henryk Domański, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr Anna Stróż, p.o. kierownika Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

14.30 przerwa kawowa

14.45 – 16.15

Raport 2: Boom muzealny w Polsce. Dlaczego Polacy poszli do muzeów? Jak muzea zmieniły polskie miasta?

We współpracy z PWC

Prowadzenie: dr hab. Dariusz Gawin, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

Prezentacja: Mateusz Walewski, Adam Wudarczyk, PWC

Wprowadzenie do debaty: Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

Dyskusja:

dr Michał Niezabitowski,  dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Mirosław Nizio, architekt

Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Piotr Kosiewski, Fundacja im. Stefana Batorego

Barbara Kłaput, projektant, scenarzysta / Kłaput Project

Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Urząd Miasta Wrocławia

16.15 – 16.30 Jak badać motywacje zwiedzających? O wspólnym projekcie badawczym warszawskich muzeów i Centrum Nauki Kopernik. Artur Kalinowski, Centrum Nauki Kopernik

16.30 przerwa kawowa

16.45-18.15

Raport 3: Rodzina w muzeum narracyjnym

Prowadzenie: Lena Cichocka, Muzeum Historii Polski

Prezentacja: Agnieszka Paczyńska, CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Dyskusja:

Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

Robert Mirzyński, dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej Trakt w Poznaniu

dr Ewa K. Czaczkowska, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie

18.30 Kolacja

 

Czwartek, 8 grudnia

10.00 – 11.00

Raport 4: Muzea i srebrny wiek. Jak przygotować muzea dla seniorów?

Prowadzenie: dr Karolina Wolska, Muzeum Powstania Warszawskiego 

Prezentacja: prof. Piotr Francuz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Hubert Francuz, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Dyskusja:

Agnieszka Pawelec, Muzeum Powstania Warszawskiego

Iwo Zaniewski, dyrektor artystyczny agencji reklamowej PZL, artysta malarz

11.00-11.15 Rodzice w Muzeum. Katarzyna Potęga vel Żabik, Centrum Nauki Kopernik

11.15 przerwa kawowa

11.30 – 13.15

Debata na finał: Narracja czyli dobra opowieść. Muzeum z widokiem na przyszłość. Potrzeba autentyczności. Powrót do eksponatu. Architektura i przestrzeń w muzeum narracyjnym. Muzea za 50 lat.

Prowadzenie: Dariusz Karłowicz, Akademia Sztuki Wojennej, „Teologia Polityczna”

Dyskusja:

Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

Michał Borowski, Naczelny Architekt m.st. Warszawy w latach 2003-2006

Joanna Mytkowska, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Hanna Radziejowska, kuratorka projektów kulturalnych i muzealnych, m.in. „Laboratorium muzeum”

13.30 obiad

Wstęp na konferencję z zaproszeniami. Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorami:
Karolina Wolska 
kwolska@1944.pl 
22 376 68 40

Zobacz także


wystawa i baza ofiar

Przywracamy pamięć o ofiarach cywilnych Powstania Warszawskiego

Tylko do 27 listopada można zwiedzać wystawę „Zachowajmy ich w pamięci” znajdującą się w parku Powstańców Warszawy. Cały czas poszerzamy i aktualizujemy bazę ofiar cywilnych dostępną on-line.

więcej
Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”

Odważni i cisi Powstańcy czasu pokoju

Działają na rzecz ludzi, którzy są wokół nich. Choć nie są szerzej znani, to swoim życiem udowadniają, że bohaterstwo nie jest zarezerwowane jedynie na czas wojny. Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody” jest docenieniem ich wysiłków i pracy, której oddają się całym sercem.

więcej
pomoc Powstańcom

Punkt informacyjny „Rachunek Wdzięczności PGNiG” w Muzeum Powstania Warszawskiego

Od dziś Powstańcy Warszawscy mogą załatwić formalności związane z projektem „Rachunek wdzięczności PGNiG” w nowym punkcie informacyjnym zlokalizowanym w Muzeum Powstania Warszawskiego. W ramach projektu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oferuje wsparcie w wysokości do 900 złotych rocznie na rachunki za gaz, co w praktyce oznacza, że wielu Powstańców nie zapłaci za gaz wcale.

więcej
15 grudnia

Ekran z dziadkiem: klasyka polskiej animacji dla dzieci

Kontynuujemy cykl comiesięcznych spotkań, podczas których prezentujemy polskie filmy dla młodzieży nakręcone na przełomie lat 60. i 70 XX wieku.

więcej