Maria hr. Tarnowska – Warszawa 1944. Siła geniuszu kobiety

1.10

Centrum Myśli Jana Pawła II, wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego, Polski Czerwony Krzyż (PCK) oraz Związkiem Rodu Tarnowskich zaprasza na spotkanie poświęcone Marii hr. Tarnowskiej, które odbędzie się 1 października 2019 r. o godzinie 18.00 w Audytorium Dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

W wydarzeniu wezmą udział:

Jolanta Adamska – biografka Marii Tarnowskiej,
Magdalena Gardecka – Polski Czerwony Krzyż,
Dominika Żukowska-Gardzińska – Centrum Myśli Jana Pawła II,
Albert Światopełk-Czetwertyński – Stowarzyszenie Rodziny Tarnowskich
Michał Tomasz Wójciuk – Muzeum Powstania Warszawskiego
Patrycja Michońska – prowadzenie.

Losy Marii hr. Tarnowskiej w sposób szczególny łączą się z Powstaniem Warszawskim. Jako komendantka Korpusu Pielęgniarek Wojskowej Służby Kobiet i przedstawicielka Polskiego Czerwonego Krzyża, była jednym pełnomocników strony polskiej podczas rozmów kapitulacyjnych. To ona kilkukrotnie współprowadziła negocjacje z Niemcami w sprawie wyprowadzenia z płonącej Warszawy ludności cywilnej

Historia jej życia, sprawy o których decydowała i ludzie, za których brała odpowiedzialność wpisują się w definicję geniuszu kobiety, o którym mówił Jan Paweł II: Kobieta każe zmienić [różnorakie] systemy, poddając je procesowi „humanizacji”, która charakteryzuje „cywilizację miłości”.

Kim była Maria Tarnowska? W jaki sposób łączyła racjonalność z empatią oraz wrażliwością na krzywdę drugiego człowieka? Dlaczego negocjacje, które prowadziła z Niemcami były tak skuteczne? Na czym polegała siła jej kobiecego geniuszu? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy spotkania „Maria hr. Tarnowska – Warszawa 1944. Siła geniuszu kobiety”.

Organizatorzy: Centrum Myśli Jana Pawła II, Muzeum Powstania Warszawskiego, Polski Czerwony Krzyż, Związek Rodu Tarnowskich

Partnerzy: Muzeum Historii Polski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, Uniwersytet Warszawski

Patronat: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Zobacz także

Nasz newsletter