Wykład: „NKWD w Warszawie”

26.10.2019

Zapraszamy na wykład do Cel Bezpieki - oddziału Muzeum w dawnym areszcie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

W Warszawie w latach 1944 (Praga) – 1946 działały liczne organa NKWD – Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych, czyli olbrzymiego aparatu terroru Związku Sowieckiego. System terroru ulegał znaczącym przekształceniom w związku z toczącą się wojną ZSRS z Niemcami. W 1944 r. objął swoim zasięgiem prawobrzeżną Warszawę, zaś w 1945 r. już cały obszar miasta, przez które w kierunku Berlina przeszedł I Front Białoruski. Tematem wykładu będzie zarysowanie obecnego stanu wiedzy na temat działalności i topograficznej lokalizacji komórek wywiadu i kontrwywiadu, pionów operacyjnych, administracji obozowej, wojsk wewnętrznych oraz pionów gospodarczo-administracyjnych i pomocniczych NKWD na terenie odradzającej się Warszawy.

Wykład poprowadzi dr Paweł Brudek, Dział Historyczny MPW.

Wykład jest przeznaczony dla osób od 16 roku życia.
Po spotkaniu będzie możliwość zwiedzenia z przewodnikiem ekspozycji Cel Bezpieki.

26.10 (sobota), godz. 12.00
Cele Bezpieki, al. Ujazdowskie 11, wejście od ul. św. Teresy.
Wstęp wolny po rejestracji (od 18.10): niezlomni@1944.pl 

Zobacz także

Nasz newsletter