Program Zlotu

Zlot Harcerski 2023

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie! W imieniu Miasta Stołecznego Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerskiego, Royal Rangers Polska, Skautów Króla oraz NKIH „Leśna Szkółka” zapraszamy Was do udziału w tegorocznym Zlocie Harcerskim w 79. rocznicę Powstania Warszawskiego „Ramię w ramię”.

Tegoroczny zlot odbędzie się w terminie od 29 lipca do 2 sierpnia 2023 roku w Warszawie. Program obejmie m.in. spotkanie przy harcerskiej watrze, grę miejską, warsztaty artystyczne i udział
w wydarzeniach rocznicy Powstania Warszawskiego. W tym roku, po raz pierwszy wydarzenie to współorganizują ramię w ramię, wszystkie największe organizacje harcerskie i skautowe w Polsce.
Mamy nadzieję, że możliwość poznania uczestników i świadków Powstania Warszawskiego, wspólne działanie harcerek i harcerzy z różnych środowisk i organizacji, a także pełnienie służby, będzie cennym i kształtującym doświadczeniem. Wierzymy, że to wielkie harcerskie święto będzie inspiracją do twórczej pracy wszystkich uczestniczących zastępów i drużyn oraz, że wywrze istotny wpływ na osobisty rozwój każdego uczestnika.
Zlot drużyn i zastępów ze wszystkich organizacji harcerskich działających na terenie naszego kraju oraz gości ze świata będzie nie tylko znakiem wielkiego szacunku okazanego żołnierzom Armii Krajowej, ale także dowodem wierności ideałom, za które byli gotowi poświęcić swoje życie Powstańcy Warszawscy, w tym tak nam bliscy harcerki i harcerze z Szarych Szeregów i innych organizacji.

Zobacz także

Nasz newsletter