RENOWACJE GROBÓW POWSTAŃCZYCH

Muzeum Powstania Warszawskiego od początku swojej działalności zajmuje się m.in. renowacją mogił powstańczych. Zachowanie pamięci o Powstańcach ma pierwszorzędne znaczenie. Na ten szczytny cel Muzeum przeprowadziło kilka publicznych zbiórek. Na specjalne konto wpływają również kwoty od darczyńców. To pokazuje, jak duże znaczenie dla społeczeństwa ma ta inicjatywa.

Do 2017 r. Muzeum Powstania Warszawskiego wyremontowało 123 powstańcze mogiły. Były to groby zaniedbane, często w bardzo złym stanie technicznym. Najwięcej mogił powstańczych wyremontowanych zostało na Powązkach Wojskowych w kwaterach A 22, A23, A 25, A 27, część
z nich także na Starych Powązkach, Cmentarzu Bródnowskim, na Służewiu. Sukcesywnie staramy się je remontować. Wyremontowane mogiły są bardzo charakterystyczne i wykonywane według projektu artysty-rzeźbiarza Dariusza Kowalskiego – szare betonowe krzyże, na których umieszczone są tabliczki z symbolem Polski Walczącej z czerwonego piaskowca oraz tabliczki epitafijne z piaskowca szydłowieckiego. W sytuacji zagrożenia likwidacji grobu, Muzeum pokrywa koszty związane
z zachowaniem miejsca pochówku Powstańców Warszawskich.

W bieżącym, 2018 r., Muzeum zrealizowało renowację 15 grobów na Powązkach Wojskowych w kwaterach A 22, A 23, A 25 i A 27 oraz dodatkowo 366 miejsc pamięci - dzięki współpracy Muzeum i Wojewody Mazowieckiego. Udało się przeprowadzić całościowy remont pierwszej powstańczej nekropolii w stolicy -  Cmentarza Powstańców Warszawy w Powsinie. Remontami objęto również, zlokalizowane na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, kwatery żołnierzy batalionów "Zośka" „Gozdawa”, „Chrobry I” oraz „Gustaw – Harnaś”. Renowacje grobów sfinansowane zostały ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Obecnie zajmujemy się renowacją grobu rodzinnego gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, który według harmonogramu zostanie zdemontowany i przewieziony do pracowni kamieniarskiej.

HARMONOGRAM PRAC

Zobacz także


2.10

„Głodni zielonej Warszawy. Przewodnik po dzikich jadalnych roślinach stolicy"

„Zjedzenie czegoś z warszawskiej ulicy jest przerażające” – to była pierwsza myśl, która przyszła nam do głowy, gdy zastanawialiśmy się nad wydaniem tej książki. A jednak!

więcej
POEZJA

Poeci zabrani przez wojnę

Wolna literatura na Wolnych lekturach: nowa kolekcja jest poświęcona tematycznie tym poetyckim talentom, których rozwój przecięła wojna. Służyć ma refleksji nad różnorodnością głosów, które zamilkły.

więcej
01.08

#JesteśmyJeśliPamiętasz – przypomnij o tych, którzy walczyli

Nasza twitterowa akcja #JesteśmyJeśliPamiętasz, którą zaplanowaliśmy na 1 sierpnia, ma na celu przypomnienie sylwetek konkretnych Powstańców Warszawskich, którzy przez 63 dni walczyli o wyzwolenie stolicy.

więcej
RELACJA

Spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Już po raz 14. Powstańcy Warszawscy spotkali się z Prezydentem RP. W trakcie spotkania Andrzej Duda odznaczył weteranów walk o stolicę i osoby pielęgnujące pamięć o powstańczym zrywie. Pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Krzysztof Kamil Baczyński.

więcej