XV Nawigacyjny Rajd Rowerowy. Wawer na rower

Zwiedzaj miasto na rowerze. Rozwiązuj zagadki i poznawaj tajemnice Wawra. Weź udział w Nawigacyjnym Rajdzie Rowerowym i powalcz o nagrody. Co ważne, sam decydujesz kiedy pojedziesz. Wystarczy tylko zarejestrować się na stronie, wsiąść na rower i ruszyć w trasę. Masz czas do połowy listopada.

Podczas XV edycji Nawigacyjnego Rajdu Rowerowego zapraszamy do zwiedzania Wawra- największej i najbardziej zielonej dzielnicy Warszawy. Ponad 20- kilometrowa trasa poprowadzona została przez całą dzielnicę od znajdującej się jeszcze na Pradze Południe pętli tramwajowej- Gocławek, aż po południowe granice miasta. Jakie zwierzęta można spotkać w Lesie Sobieskiego            i gdzie znajduje się plebania filmowego duchownego. Dokąd prowadzi tajemnicza brama na obrzeżach dzielnicy i gdzie się podziały wszystkie ścieżki rowerowe? Na te i wiele innych pytań, uczestnicy poznają odpowiedzi w tegorocznej edycji NRR. Willowe obszary Falenicy, wspaniałe trasy Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, monumentalne przykłady współczesnej architektury    i przepiękne drewniaki z I poł. XX stulecia. Wawer czeka!


W rajdzie może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku. Przed startem należy jedynie zarejestrować się na stronie https://www.1944.pl/rejestracja i pobrać materiały. Uczestnicy mogą również wziąć udział w rajdzie w dowolnie wybranym przez siebie momencie, ale też przerwać i/lub kontynuować go w każdej chwili. Ważne, aby odpowiedzi na pytania przesłać na adres: rajd@1944.pl, lub adres: Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „RAJD ROWEROWY” do 15 listopada 2021 – w rozdaniu nagród zostaną wzięte pod uwagę tylko karty odpowiedzi nadesłane w terminie. No i na koniec przypominamy, aby w trakcie rajdu na trasie pamiętać o przestrzeganiu wytycznych sanitarno-epidemiologicznych wskazanych w aktualnych rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia.  Zapraszamy!

Przed pobraniem materiałów zapoznaj się z REGULAMINEM >

Następnie zarejestruj się do rajdu REJESTRACJA >

POBIERZ WPROWADZENIE, KARTĘ RAJDU, KARTĘ PYTAŃ I ZDJĘCIA >

UWAGA! Na jednym formularzu można zarezerwować tylko jedną lekcję dla jednej klasy.
Rodzaj lekcji
Dane szkoły
Dane nauczyciela zamawiającego
Szczegóły lekcji
Dane do faktury
Dane osobowe zebrane przez Muzeum Powstania Warszawskiego będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 79, dalej jako Muzeum.
Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iod@1944.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania i potwierdzenia rezerwacji lub podjęcia działań niezbędnych przed realizacją zajęć edukacyjnych takich jak kontakt w sprawie ustalenia, odwołania czy zmiany terminu rezerwacji, które to przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe przetwarzane będą także w celu prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywania osobom, których dane są przetwarzane stosownych potwierdzeń wykonania usług (w tym faktury i rachunku) na podstawie przepisów prawa: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dane osobowe przetwarzane mogą być także w celu dochodzenia roszczeń i obrony praw administratora wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Aby informować o realizowanych przez Muzeum działaniach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingowym, który to cel także wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne sprawujące kontrolę nad działalnością administratora oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne i kurierskie.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wywiązania się administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w celu dokonania i potwierdzenia rezerwacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuacje prawną lub w inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.

Zobacz także

Nasz newsletter