Kartki z kalendarza

Powstanie dzień po dniu
53 dzień Powstania
22

września
1944

piątek
Tomasza, Maurycego

22 września, obrońcy Przyczółka Czerniakowskiego bezskutecznie próbują przebić się na Saską Kępę.

Kpt. Ryszard Białous „Jerzy” i mjr Stanisław Łatyszonek decydują się na przebicie do Śródmieścia Południe.

Oddziały gen. Heinza Rohra przygotowują się do generalnego natarcia na Mokotów.

Nasz newsletter