Album Helmuta Feise, adiutanta gen. Wilhelma von Reichenau

Album Helmuta Feise, adiutanta gen. Wilhelma von Reichenau

Album został wykonany przez Helmuta Feise, niemieckiego oficera pełniącego w latach 1938-1940 funkcję adiutanta generała Wilhelma von Reichanau. Fotografie przedstawiają szlak bojowy Feisego w latach 1939-1945, niestety żadna z fotografii nie została podpisana przez autora, dlatego też w przypadku większości z nich nie ma możliwości ustalenia dat ich wykonania.

Album rozpoczynają zdjęcia portretowe Adolfa Hitlera i generała von Reichenaua, którego odręczny wpis znalazł się na okładce. W dalszej kolejności podążamy szlakiem działań 10. Armii we wrześniu 1939 r. Widzimy zniszczony Wieluń, kwaterę von Reichenaua w pałacu w Kruszynie oraz kolejną w pałacu w Końskich, którą wizytował Adolf Hitler i do której przyjechała znana reżyserka Leni Riefenstahl.  Pojedyncze fotografie z tego okresu przedstawiają Radomsko, Przedbórz, Skarżysko-Kamienną, Starachowice. Serię zdjęć z września 1939 zamykają ujęcia wykonane w Mszczonowie i w kolejnej kwaterze von Reichenaua, w pałacu Sobańskich w Guzowie.

Kampania wrześniowa w Polsce, krótka wizyta Feisego w zrujnowanej Warszawie w pierwszych miesiącach 1942 r. oraz ruiny niezidentyfikowanego mostu, to praktycznie jedyne zdjęcia, na których widać toczącą się wojnę. Prawdopodobnie autor albumu większą jej część spędził służąc w oddziałach stacjonujących na zapleczu działań frontowych. Dlatego też sporo miejsca w albumie zajmują zdjęcia o charakterze pamiątkowym i turystycznym. Przedstawiają m.in. niemieckie miasta i zabytki na trasie przejazdu z Drezna przez Koblencję i Kolonię do Düsseldorfu. Część z nich to zdjęcia z udziału Feisego w szkoleniach wojskowych, bądź kursie oficerskim – wśród nich grupowe fotografie niemieckich oficerów wykonane na terenie koszar w Hamburgu.

Na kartach albumu odnajdujemy także inne okupowane przez Niemców kraje – widzimy niemieckich żołnierzy na terenie koszar wojskowych w Viborgu w Danii oraz zabytki w Tallinie w Estonii. Oglądamy także zimowe zdjęcia, wykonane być może na terenie Białorusi, Ukrainy lub któregoś z krajów nadbałtyckich.